Drar Ola Mæle for retten

Investor Ola Mæle og privatflyselskapet Sundt Air krangler om regninger på 2,8 millioner kroner.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Sundt Air saksøker Ola Mæle i forbindelse oppgjøret etter at selskapet driftet investorens privatfly i flere år.

- Tvisten dreier seg om manglende oppgjør for drift av flyet til Bjerke Industrier (Mæles familieselskap, red.anm.) i en periode fra 2007 til 2009, bekrefter advokat for Sundt Air, Tor Hilmar Eggesvik, overfor DN.no.

Kravet privatflyselskapet retter mot investoren er på rundt 2,8 millioner kroner, pluss renter, ifølge advokaten.

Gammel sak
Mæle må dermed møte i Oslo Tingrett på nyåret. Konflikten med Sundt Air går riktignok flere år tilbake i tid.

- Det startet med forliksbehandling i 2010, men partene ble rett og slett ikke enige og det endte ikke med forlik. Saken ble deretter stanset på grunn av sykdom, og den blir først tatt opp igjen nå, forteller Eggesvik.

- Denne gangen er kravet mot Bjerke Industrier redusert litt til cirka 2,8 millioner kroner, pluss renter som motparten har erkjent at er på cirka 560.000 kroner. Dette for å prøve å luke unna alt som er av innsigelser, sier han

Flere innsigelser
Mæle skal ha innsigelser på timebruk, materialbruk og lignende. Under forliksbehandlingen kom investoren med et motkrav om tilbakebetaling av 1,1 millioner kroner, ifølge Eggesvik.

- De reklamerte ikke på dette før nesten dagen vi skulle i tingretten i desember 2010. Først da kom de med et prosesskriv og krevde tilbakebetaling, hevder han.

Daglig leder i Sundt Air, Tor Brattli, har ingen kommentar til saken. Hverken Ola Mæle eller hans advokat har svart på DN.nos henvendelser torsdag.

Saken starter i Oslo tingrett 4. februar til neste år. Det er satt av fem dager til saken.

Les mer på DN.no:
- Kun useriøs prat
- Nei, nei, nei, nei, Morten, Morten!