- Alle enkle fat er tatt

Oljeindustrien sliter med å levere den lovede veksten, sier Statoil-sjef Helge Lund.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

- Det er grunn til å stille spørsmål om vi er ved et veiskille, sa Statoil-sjef Helge Lund på presentasjonen av IEAs rapport World Energy Outlook tirsdag.

Med en oljepris som har falt 20 dollar fatet i tredje kvartal, preges aktørene i bransjen av usikkerhet når det gjelder langsiktige investeringsbeslutninger, mener Lund. Han overrasket tilhørerne ved å være langt klarere og utvedtydig i sitt syn på viktige spørsmål for oljebransjen enn tidligere.

Sliter med veksten
- De høye oljeprisene bidrar til gode resultater, men industrien sliter med å levere den veksten som er lovet, sier Lund og legger med et smil til at reserveerstatningsratene er minst like utfordrende som riggratene om dagen.

- Alle enkle fat er tatt, fremover ser vi mer og mer krevende prosjekter som LNG, gass til olje og oljesand, sier Lund og legger til at det blir dyrere og mer industrielt utfordrende å få ned kostnadene på slike prosjekter.

Lund ser også utfordringer i kapasitetsproblemer for oljeindustrien, men det er ikke først og fremst riggmangel som bekymrer. Markedet kan relativt raskt løse hardware-problemet, derimot er kompetanseproblemet verre å løse fordi det tar lenger tid.

Advarer mot Peak Oil
Lund har ingen tro på Peak Oil-teorien.

- Det er nok ressurser i verden frem til 2030, men de er konsentrert i større grad enn vi skulle ønske i Midtøsten, sa Lund

- Persepsjonen Peak Oil kan påvirke aktørene slik at det får en effekt i markedet, uansett om det stemmer eller ikke. Peak Oil har vist seg å være et høyst bevegelig mål. En ting er sikkert, og det er at Peak Oil-teoretikerne til sist vil få rett.Peak Oil

En teori som sier at produksjonen på alle oljefelt, oljeregioner og også den globale oljeproduksjonen vil utvikle seg som i en klokkeformet kurve hvor oljeproduksjonen vil falle raskt og ugjenkallelig når halvparten av oljen er produsert. Mange Peak Oil-teoretikere mener verden er over toppen og at det i årene fremover ikke er nok olje i verden til å dekke etterspørselen.

Marion King Hubbert er mannen bak teorien. Han spådde i 1974 at verdens oljeproduksjon ville nå toppen i 1995, i dag hevder enkelte Peak Oil-tilhengere at det skjedde i 2005, mens andre igjen mener det kan skje mellom i dag og 2030.

Debatt Stengt 

Nattestengt 2300-0700: Debatten i DN er stengt mellom klokken 2300 og 0700. Vi ønsker deg velkommen tilbake.