Kvart milliard i minus for Solstad Offshore

Men utbytte til eierne.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Oslo (TDN Finans): Solstad Offshore fikk et resultat før skatt på -244 millioner kroner i fjerde kvartal 2011, mot et resultat på -60 millioner kroner samme periode i 2010.

Det skriver selskapet i kvartalsrapporten tirsdag.

Driftsresultat ble -75 millioner kroner (25), mens fraktinntektene var 856 millioner kroner (707).

”Økt aktivitetsnivå i Nordsjøen førte til at spotmarkedet i perioder av fjerde kvartal strammet seg til, med dertil høyere rater og bedre utnyttelsesgrad. Det er i inneværende kvartal registrert økt forespørsels- og anbudsaktivitet både i Nordsjøen og internasjonalt og det forventes at aktivitetsnivået vil utvikle seg positivt fremover, spesielt for AHTS og CSV segmentet”, heter det i rapporten.

Kontraktsdekningen for selskapets flåte for gjenværende del av 2012 er i dag rundt 60 prosent. Inklusive opsjoner er dekningen 80 prosent. For 2013 er kontraktsdekningen henholdsvis 35 og 49 prosent.

Det foreslås å utbetale et utbytte på 1,50 kroner pr aksje for 2011.