Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Vilkår for bruk av dn.no

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

1. OMRÅDET FOR DISSE GENERELLE VILKÅRENE

Disse generelle vilkårene gjelder for digitale publikasjoner og underliggende tjenester tilknyttet Dagens Næringsliv (i det følgende også omtalt samlet som ”digitale tjenester”). De digitale tjenestene utgis av Dagens Næringsliv AS ("DN"). Ved å ta i bruk DNs tjenester samtykker du til disse generelle vilkårene. I digitale tjenester inngår DNs nettsteder, apper, nyhetsbrev osv.

2. RETTIGHETER

DN har alle rettigheter til tekst, bilder, grafikk, logoer, lyd, videoer og alt annet materiale som publiseres på våre digitale tjenester, dersom annet ikke uttrykkelig fremgår. Alle rettigheter til ”Dagens Næringsliv", ”NHST Media Group", "TDN", "Trade Winds", "Upstream”, ”DN Investor”, ”Norkon Computing Systems”, samt alle andre varemerker, logoer, kjennetegn, forretningshemmeligheter og andre immaterielle rettigheter tilknyttet de digitale tjenestene tilhører DN, om ikke annet er uttrykkelig fastsatt.

Som bruker har du kun rett til å benytte våre digitale tjenester og materiale på disse for personlige og ikke-kommersielle formål. Du kan laste ned, linke til og skrive ut materiale fra tjenestene for private og ikke-kommersielle formål forutsatt at du respekterer eventuelle rettighetsnotiser og/eller -reservasjoner. Du kan ikke bruke materiale fra våre digitale tjenester for noen andre formål eller på noen andre måter enn de som er uttrykkelig tillatt.

3. ANSVARSBEGRENSNINGER

DN tar forbehold for at det kan forekomme feil og unøyaktigheter på våre digitale tjenester. DN fraskriver seg ethvert ansvar for dette. DN er heller ikke ansvarlig for tap som følge av feil på eller knyttet til våre digitale tjenester, nedetid, andre tekniske problemer eller feil i eller ved kilder som tjenestene viser til eller henter informasjon fra.

Så langt tillatt etter gjeldende lovgivning fraskriver DN seg ethvert ansvar for tap som følge av forhold tilknyttet våre digitale tjenester.

4. ANNONSER

Den enkelte annonsør har ansvaret for innholdet i annonsene som finnes på på våre digitale tjenester. DN har ikke noe ansvar for innholdet i annonsene.

5. LINKER

Våre digitale tjenester inneholder linker til informasjon og materiale på andre tjenester. DN har ikke noe ansvar for innholdet som finnes på slike linker.

6. MATERIALE DU SENDER INN

Som bruker kan du velge å sende inn materiale til våre digitale tjenester. Ved å sende inn materiale gir du DN en ubetinget, ikke-eksklusiv, vederlagsfri, overførbar og evigvarende rett til å utgi materialet på våre digitale tjenester og i alle DNs publikasjoner, i ethvert format og på enhver plattform, både eksisterende og de som måtte utvikles i fremtiden. DN gis videre rett til å foreta endringer i og redigere det mottatte materialet innenfor rammene av gjeldende lovgivning. Ved å sende inn materiale til innestår du for å ha alle nødvendige rettigheter til det aktuelle materialet.

Dersom det er nødvendig å klarere rettigheter til materiale du sender inn, plikter du å gjøre DN uttrykkelig oppmerksom på dette. Dersom dette ikke er gjort, har du som innsender ansvar for ethvert økonomisk tap DN lider som en følge av manglende rettigheter.

DN honorerer ikke innsendt materiale, med mindre det er inngått særskilt skriftlig avtale om dette.

7. DISKUSJONSFORA OG LIGNENDE

Dersom du deltar i diskusjonsfora eller lignende i tilknytning til våre digitale tjenester, oppfordrer DN deg til å følge alminnelig god folkeskikk. DN forbeholder seg retten til etter eget skjønn og på et hvilket som helst tidspunkt, å fjerne innhold som DN vurderer som støtende eller upassende på noen måte.

Du kan holdes ansvarlig for din opptreden på diskusjonsfora og lignende. DN forbeholder seg rett til å kreve erstattet eventuelle kostnader eller tap som DN lider på grunn av upassende opptreden.

DN har ikke noe ansvar for innholdet på diskusjonsfora eller lignende og oppfordrer til varsomhet ved bruk av slik innhold.

8. PERSONVERN

DNs personvernerklæring gjelder for behandling av personopplysninger i forbindelse med våre digitale tjenester. Personvernerklæringen finnes her.

9. KURSER OG TALL

Brukere av digitale tjenester med tilhørende funksjoner plikter å akseptere følgende betingelser:

På våre digitale tjenester videreformidles kurser og tall levert av tredjeparter både i sanntid og med 15 minutters eller mer forsinkelse. Det kan oppstå forsinkelser, feil, mangler eller unøyaktigheter i informasjonen. DN innestår ikke for riktigheten og har ikke noe ansvar for informasjon, analyser, kurser eller tall som fremkommer fra eller formidles via disse tjenestene.

All bruk av informasjon, kurser, tall, finansielle data eller analyseverktøy på våre digitale tjenester til å gjøre eller ikke gjøre finansielle og ikke-finansielle transaksjoner, foretas utelukkende på brukerens eget ansvar og risiko. Bruker gjøres oppmerksom på at slik bruk er forbundet med risiko for tap.

DN fraskriver seg ethvert ansvar for finansielle og ikke-finansielle transaksjoner som gjøres eller ikke gjøres, basert på bruk av informasjon, kurser, tall, finansielle data eller analyseverktøy på våre digitale tjenester.

Bruker kan dermed ikke holde Dagens Næringsliv, NHST Media Group eller enheter som inngår i disse, eller våre informasjonsleverandører eller andre kilder ansvarlig for forsinkelser, feil eller mangler ved eller for bruk av informasjonen på de digitale tjenester.

Som bruker har du kun rett til å benytte våre digitale tjenester og materiale på disse for personlige og ikke-kommersielle formål.

All bruk av informasjon annet enn til privat bruk vil av Oslo Børs bli betraktet som profesjonell bruk og vil være underlagt tilknytningsavgifter for profesjonelt bruk i henhold til prislisten.

Deler av innholdet som fremkommer på de digitale tjenestene, er eiet av den enkelte informasjonsleverandør og de innehar de immaterielle rettigheter til informasjonen. Det er ikke tillatt å videreformidle eller selge bearbeidet eller ikke-bearbeidet informasjon til andre med mindre bruker har en gyldig skriftlig avtale med Dagens Næringsliv som eksplisitt angir slike rettigheter.

All informasjon er beregnet utelukkende for personer bosatt i Norge og selskaper i Norge.

Følgende bestemmelser skal i tillegg gjelde:

Interactive Data

Neither Subscriber, Interactive Data, their affiliates nor any third-party licensor shall have any liability for the accuracy or completeness of the information or software furnished through the Authorised Product, or for delays, interruptions or omissions therein nor for any lost profits, indirect, special or consequential damages;

Either Subscriber, Interactive Data, their affiliates or third-party licensors have exclusive proprietary rights in any information and software received by Visitors;

Visitors shall not use or permit anyone to use the information or software provided through the Authorised Product for any unlawful or unauthorized purpose;

Visitors is not authorised or permitted to furnish such information or software to any person or firm for reuse or retransmission without prior written approval of the source of such information or software;

" use of the Interactive Data`s Services is solely for Visitor`s personal use and (ii) that prior to execution of a security trade based upon the Interactive Data`s Services, Visitors are advised to consult with their broker or other financial representative to verify pricing information"

For updated information: http://www.interactivedata-rts.com/index.php/titledesc/terms

London Stock Exchange

Source of historic prices: London Stock Exchange. The London Stock Exchange shall have no liability for any errors in or omissions to the delayed share price information displayed, nor for any action taken in reliance thereof.

For oppdatert informasjon: http://www.londonstockexchange.com/home/homepage.htm

Parisbourse

Parisbourse holds the following copyrights: C PARISBOURSESBFSA, C MONEP SA, C SOCIETE DU NOUVEAU MARCHE, C MATIF.

For oppdatert informasjon: http://www.boursedeparis.fr/

ICE Libor

ICE Benchmark Administration Limited makes no warranty, express or implied, either as to the results to be obtained from the use of ICE Libor and /or the figure at which ICE Libor stands at any particular time on any particular day or otherwise. ICE Benchmark Administration Limited makes no express or implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose in respect of any use of ICE Libor.

10. ENDRINGER AV DISSE GENERELLE VILKÅRENE

DN kan revidere disse generelle vilkårene når forhold nødvendiggjør dette, herunder på grunn av endringer i gjeldende lovgivning. Vi vil gjøre endringer godt synlig, men anbefaler at du leser de generelle vilkårene jevnlig når du besøker våre digitale tjenester.

11. TVISTER

Tvister som måtte oppstå knyttet til de digitale tjenester skal avgjøres av norsk rett med Oslo tingrett som verneting.

12. HENVENDELSER

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med oss på følgende e-postadresse: red@dn.no

 

Sist oppdatert 27.09.2016

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger

Mest sett på DNtv nå