Eksempler: interaksjonsdesign i Bergen   Legg til arrangement...

tirs

15

okt

08:30

Endringer i aksjeloven - med hovedvekt på endringene i utbyttereglene (← Tilbake til søk)

Adresse: Damsgårdsveien 135
5160
Laksevåg
Dato: Tirs. 15, Okt kl 08:30
Til Tirs. 15, Okt kl 10:30
(1 dager)
Vis i Outlook   iCal
Type: Seminar
Målgruppe:
Emner:
Link: https://www.linkevent.no/Web_Publi…
Arrangør:
Deloitte

Seminaret vil gi deltakerne en oversikt over endringene i aksjelovene og en dypere innsikt i konsekvensene av dem.

Du lærer om:

• Endrede regler for styresammensetning og styrebehandling
• Endrede regler for generalforsamlingsbehandling
• Endrede regler om stiftelse av aksjeselskaper
• Strømlinjeforming av kapitalreglene med endrede regler for beregning av fri egenkapital ved utbytteutdelinger og andre kapitalbeslutninger
• Nye krav om forsvarlig likviditet
• Endrede regler om lån til aksjeeiere, sikkerhetsstillelse for aksjeeiere og bistand til erverv av selskapets aksjer
• Endrede rammer for selskapets erverv av egne aksjer
• Endrede regler om verdsettelse ved kapitalinnskudd og ved beregning av bytteforhold for fusjoner og fisjoner
• Problemer som gjenstår

Obligatorisk etterutdanning:
Revisorer: Vurderes som 2 timer annet
Regnskapsførere: Vurderes som 2 timer rettslære
Advokater kan søke om å få kurset godkjent av advokatforeningen som 2 timer etterutdanning.