Ny verdensorden

Leder DN: Russlands president Vladimir Putin ønsker seg en ny økonomisk verdensorden.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Under helgens økonomiske forum i St. Petersburg beskrev han institusjoner som Verdens handelsorganisasjon (WTO), Det internasjonale valutafondet (IMF) og Verdensbanken som «arkaiske, udemokratiske og tungrodde». De er modne for historiens skraphaug i en tid når land som Kina, India, Russland og Brasil dag for dag reduserer USA, Europa og Japans økonomiske dominans.

DNtv: Related content


For 50 år siden sto G7-landene for 60 prosent av verdens verdiskapning. I dag skjer 60 prosent av verdiskapningen utenfor disse landene, fremholdt Putin på møtet.

Putin peker på et åpenbart problem.

FN og Bretton Woods-institusjonene IMF, Verdensbanken og WTO sprang ut av etterkrigstidens politiske og økonomiske virkelighet. Om få år, når økonomien i Kina og deretter India vil passere USA, vil en reform være uunngåelig. Hvis det ikke skjer, vil de gamle institusjonene visne hen til å bli irrelevante.

Å se at dagens system fungerer dårlig er imidlertid langt enklere enn å skape gode alternativer.

I bunn for Bretton Woods-institusjonene ligger tro på verdier som frihandel, rettsstat, demokrati og ytringsfrihet. Disse verdiene står langt svakere i voksende, økonomiske stormakter som Russland og Kina. Å finne globale kjøreregler kan bli håpløst vanskelig.

Institusjonelt demokrati er heller ikke enkelt, noe som til fulle er demonstrert ved den fastkjørte Doha-runden i WTO. Hvis alle skal med, ender det fort med at man ikke kommer noen vei i det hele tatt.

Putin ser for seg at regionale allianser og institusjoner tar over ansvaret som i dag hviler hos de alderdomssvekkede Bretton Woods-institusjonene. Dette er et realistisk scenario, om enn langt fra ønskelig i en globalisert økonomi.

Statsminister Jens Stoltenberg var også i St. Petersburg, og ønsker seg hyppigere politiske møter med de russiske lederne. Det er neppe nok. Hvis Norge i en nær fremtid, med svekkede globale institusjoner, velger å stå utenfor vår totalt dominerende regionale organisasjon, EU, vil det ytterligere svekke vår evne til å påvirke rammene for vår sikkerhets-, ressurs-, miljø- og økonomiske politikk.

Debatt 

DN vil gjerne at du deltar i debatten og diskuterer denne saken. Vi ønsker en god og saklig debatt, og krever at du registrerer deg med fullt navn. Debatten modereres underveis. Vi fjerner innlegg som vi mener ikke hører hjemme i det offentlige rom.

Med vennlig hilsen
Amund Djuve, sjefredaktør