Ny verdensorden

Leder DN: Russlands president Vladimir Putin ønsker seg en ny økonomisk verdensorden.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Under helgens økonomiske forum i St. Petersburg beskrev han institusjoner som Verdens handelsorganisasjon (WTO), Det internasjonale valutafondet (IMF) og Verdensbanken som «arkaiske, udemokratiske og tungrodde». De er modne for historiens skraphaug i en tid når land som Kina, India, Russland og Brasil dag for dag reduserer USA, Europa og Japans økonomiske dominans.

DNtv: Related content


For 50 år siden sto G7-landene for 60 prosent av verdens verdiskapning. I dag skjer 60 prosent av verdiskapningen utenfor disse landene, fremholdt Putin på møtet.

Putin peker på et åpenbart problem.

FN og Bretton Woods-institusjonene IMF, Verdensbanken og WTO sprang ut av etterkrigstidens politiske og økonomiske virkelighet. Om få år, når økonomien i Kina og deretter India vil passere USA, vil en reform være uunngåelig. Hvis det ikke skjer, vil de gamle institusjonene visne hen til å bli irrelevante.

Å se at dagens system fungerer dårlig er imidlertid langt enklere enn å skape gode alternativer.

I bunn for Bretton Woods-institusjonene ligger tro på verdier som frihandel, rettsstat, demokrati og ytringsfrihet. Disse verdiene står langt svakere i voksende, økonomiske stormakter som Russland og Kina. Å finne globale kjøreregler kan bli håpløst vanskelig.

Institusjonelt demokrati er heller ikke enkelt, noe som til fulle er demonstrert ved den fastkjørte Doha-runden i WTO. Hvis alle skal med, ender det fort med at man ikke kommer noen vei i det hele tatt.

Putin ser for seg at regionale allianser og institusjoner tar over ansvaret som i dag hviler hos de alderdomssvekkede Bretton Woods-institusjonene. Dette er et realistisk scenario, om enn langt fra ønskelig i en globalisert økonomi.

Statsminister Jens Stoltenberg var også i St. Petersburg, og ønsker seg hyppigere politiske møter med de russiske lederne. Det er neppe nok. Hvis Norge i en nær fremtid, med svekkede globale institusjoner, velger å stå utenfor vår totalt dominerende regionale organisasjon, EU, vil det ytterligere svekke vår evne til å påvirke rammene for vår sikkerhets-, ressurs-, miljø- og økonomiske politikk.

Debatt Stengt 

Nattestengt 2300-0700: Debatten i DN er stengt mellom klokken 2300 og 0700. Vi ønsker deg velkommen tilbake.