Illustrasjonsfoto.

Påskenøtter

Slår du lærerstudentene?

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Dersom det er kunnskap Norge skal leve av når oljen tar slutt, får en inderlig håpe det ikke blir matematisk kunnskap. Før påske ble resultatet av den første internasjonale testen i matematikk av lærerstudenter offentliggjort. De norske deltagerne slet med å holde nivået til flere utviklingsland, blant dem Botswana. Nedenfor følger et utvalg av oppgavene studentene fikk bryne seg på. Slår du lærerstudentene?

Oppgave 1

Angi om hvert av de følgende utsagnene er sanne for hele tall, a, b og c større enn null.

A. a-b=b-a
B. a:b=b:a
C. (a+b)+c=a+(b+c)
D. (a-b)-c=a-(b-c)

Oppgave 2

a) Peter, David og Jan har 198 klinkekuler til sammen. Peter har 6 ganger så mange klinkekuler som David, og Jan har dobbelt så mange klinkekuler som David, Hvor mange klinkekuler har hver av guttene?

b) Tre barn har 198 mynter til sammen. Wenche har seks ganger så mange mynter som Jorunn og tre ganger så mange som Gabi. Hvor mange mynter har hvert av barna?

Oppgave 3

For et vilkårlig tall n, hva er størst 2n eller n+2?

Oppgave 4

I en klasse er det 10 elever. En gang skal en velge ut to elever, en annen gang åtte elever fra klassen. Hvilken av følgende påstander er sann?

A. Det er flere måter å velge to elever enn åtte elever fra klassen

B. Det er flere måter å velge åtte elever enn to elever fra klassen

C. Tallet på ulike måter å velge to elever på er like stort som tallet på måter å velge åtte elever på

D. Det er ikke mulig å avgjøre hvilket alternativ en kan velge på flest måter

Oppgave 5

 

På figuren er ABCD et parallellogram, vinkelen BAD er lik 60 grader, AM og BM halverer henholdsvis vinklene BAD og ABC. Hvis omkretsen til ABCD er 6 cm, finn sidene i trekanten ABM.

10 poeng: Gratulerer! Du er fasiten.
7-9 poeng: Ikke feilfritt, men du er på nivå med lærerstudentene i Singapore.
5-6 poeng: Du sliter med matematikken og passer perfekt som lærer i norsk grunnskole.
Under 5 poeng: Huff da. Niels Henrik Abel snur seg i graven.

1. C er sann, A,B og D er usanne (maks. antall poeng 4), 2. David har 22, Jan 44 og Peter 132. Jorunn har 22, Gabi 44 og Wenche 132 (maks. poeng 2) 3. 2n>n+2 for n>2, 2n=n+2 for n=2, 2n<n+2 for n<2 (maks. antall poeng 1) 4. C er sann (maks. antall poeng 1), 5. AB=2cm, BM=1cm, AM= ¿3cm (to riktige sider gir 1 poeng, alle tre gir to poeng).

Les også: Mattekrisen