Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Mennesker gjør det stadig vanskeligere for mange arter å overleve. Både planter, dyr, fisk, insekter og andre arter forsvinner nå fra jordens overflate opptil tusen ganger raskere enn naturlig. Halvparten av alle landlevende dyr er allerede skadelidende av klimaendringene. Foto: Carl De Souza/AFP photo/NTB scanpix
Mennesker gjør det stadig vanskeligere for mange arter å overleve. Både planter, dyr, fisk, insekter og andre arter forsvinner nå fra jordens overflate opptil tusen ganger raskere enn naturlig. Halvparten av alle landlevende dyr er allerede skadelidende av klimaendringene. Foto: Carl De Souza/AFP photo/NTB scanpix les mer

Miljø

– En masseutryddelse av arter er i gang

En menneskeskapt masseutryddelse av arter er i gang, mener Bob Watson, som leder det internasjonale naturpanelet IPBES.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Watson og andre eksperter fra IPBES har denne uken vært samlet til møte i Oslo. Her har de jobbet med innholdet i flere rapporter som det FN-støttede organet er i ferd med å utarbeide.

Hovedtemaene er biologisk mangfold, forringelse av landområder og tilstanden til jordas økosystemer. Watson understreker at situasjonen er alvorlig.

– Tapet av arter skjer mellom hundre og tusen ganger raskere enn det som ville vært naturlig, sier han til NTB.

Klimaendringer og overfiske

Dyre- og plantearter trues både av forurensing og menneskeskapte klimaendringer. Skog hogges for å gjøre plass til mer jordbruk, og mange fiskebestander er rammet av overfiske.

I tillegg er mange arter truet av nye arter som mennesker har brakt inn i deres leveområder.

Både miljøvernere og forskere har advart om at en ny masseutryddelse av arter er igangsatt. Tidligere i jordas historie kjenner man til fem slike utryddelser, som ble utløst av naturlige årsaker. Den mest kjente tok knekken på dinosaurene for 66 millioner år siden.

Hvorvidt det er riktig å kalle dagens situasjon en ny, menneskeskapt masseutryddelse, er det delte meninger. Men Watson støtter denne begrepsbruken.

– Jeg synes ikke det er noen overdrivelse. Masseutryddelsen er allerede i gang, og den er forårsaket av mennesker.

– Kan true matproduksjonen

Formålet med IPBES er å sammenfatte og vurdere forskning og annen kunnskap om økosystemer og biologisk mangfold.

FNs klimapanel (IPCC) var en viktig inspirasjonskilde da IPBES ble opprettet i 2012, og Watson er selv tidligere leder for IPCC.

I likhet med klimapanelet skal IPBES' rapporter gjøre det lettere for politikere å ta gode beslutninger. Watson mener det er viktig å få fram hvordan miljøødeleggelse og utryddelse av arter også rammer mennesker.

– Dette kan true både matproduksjon og tilgang til vann, sier han.

Delrapportene som IPBES-forskerne har jobbet med i Oslo, skal danne grunnlag for panelets første hovedrapport i 2019. Om lag tusen forskere fra hele verden deltar i arbeidet.

– Vi forteller ikke regjeringer hva de bør gjøre, men presenterer alternativer som de kan velge å iverksette, sier Watson.

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
IPBES FNs klimapanel Miljø
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.

Mest sett på DNtv nå