Gir Gazprom og Rosneft enerett

Russland fjerner all innenlandsk konkurranse når den enorme kontinentalsokkelen deles i to.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Bare statsselskapene Gazprom og Rosneft får tilgang til ressursene.

Onsdag vedtok Føderasjonsrådet nye lover som i praksis deler hele kontinentalsokkelen mellom de to statsselskapene. Ifølge den russiske næringslivsavisen er det Gazprom som blir tildelt hoveddelen av de russiske offshorereservene.

Diskriminerer

Assisterende direktør Arild Moe ved Fridtjof Nansens Institutt har fulgt russisk energisektor over mange år. Han er overrasket over at den russiske regjeringen velger å diskriminere andre russiske selskaper som kunne ha bidratt på sokkelen.

– Dette er nok et bevis på en generell tendens til å gi mer og mer fordeler til de statsdominerte selskapene. Fra et økonomisk synspunkt er det diskutabelt hvor fornuftig det er å fjerne all innenlandsk konkurranse, sier Moe til NTB.

Strategisk ressurs

Ifølge naturressursminister Jurij Trutnev innføres et nytt konsept for utnyttelse av kontinentalsokkelen og for hvilke områder som defineres som strategiske ressurser. Konseptet går ut på at Gazprom tildeles alle gassressursene, mens Rosneft skal ta hånd om oljen.

– Det har pågått en lang diskusjon om hvilke områder som skulle få status som strategiske ressurser og dermed underlegges full føderal kontroll. Dette har endt i at hele den nordlige kontinentalsokkelen defineres som en strategisk ressurs, sier Arild Moe.

Ressursene på den russiske kontinentalsokkelen er anslått til 100 milliarder tonn oljeekvivalenter. Russerne tror at tre firedeler av ressursene er gass. Til sammenligning anslår Oljedirektoratet at den norske sokkelen inneholder 13,2 milliarder tonn oljeekvivalenter.

De nye lovene slår fast at det bare er selskaper som har vært etablert minst fem år i Russland som slipper til på sokkelen. I tillegg må staten eie minst 50 prosent av selskapene. I praksis er det bare Gazprom og Rosneft som oppfyller disse kravene.

Shtokman-modell mulig

Føderasjonsrådet endret loven som regulerer utenlandske investeringer i selskaper som er strategisk viktig for statens sikkerhet. Men lovendringen er ikke til hinder for utenlandsk deltakelse, så lenge det skjer gjennom Gazprom eller Rosneft.

Ifølge Arild Moe er det fullt mulig å gjennomføre Shtokman-modellen der Gazprom eier 51 prosent, Total 25 prosent og StatoilHydro 24 prosent i produksjonsselskapet som skal utvikle det enorme gassfeltet i Barentshavet.

Kremls kontroll over de viktige petroleumsressursene understrekes også ved at visestatsminister og påtroppende president Dmitrij Medvedev er styreformann i Gazprom. En annen visestatsminister under Putin, Sergej Narysjkin, sitter i Rosneft-styret. Der Norge sikrer nasjonal kontroll over verdiskapningen på sokkelen gjennom skattlegging og tildelinger, er det eierskap og styrerepresentasjon som gjelder i Russland.

– Ut fra et ideologisk forankret utgangspunkt har man i Russland stor tro på direkte statlig eierskap og kontroll gjennom styrerepresentasjon, sier Arild Moe til NTB.

Debatt 

DN vil gjerne at du deltar i debatten og diskuterer denne saken. Vi ønsker en god og saklig debatt, og krever at du registrerer deg med fullt navn. Debatten modereres underveis. Vi fjerner innlegg som vi mener ikke hører hjemme i det offentlige rom.

Med vennlig hilsen
Amund Djuve, sjefredaktør