LNG på Shtokman forblir en drøm

LNG-prosjektet på Shtokman forskyves, igjen.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Lave gasspriser og et overmettet gassmarked fører til flere forskyvninger i Shtokman-utbyggingen.

Nedkjølt flytende gass legges på is?
Statoils drøm om et prestisjefylt LNG-prosjekt ser ut til å være blitt fjernere. Det som skulle være den viktige førstefasen i Shtokmanprosjektet: LNG, forskyves nå enda lenger ut i tid. Det som nå i første rekke diskuteres er en rørledning til Østersjøen.

- På Shtokman er man fortsatt inne i en prosess hvor det vurderes om man i det hele tatt skal sette i gang med utbygging, sier Arild Moe, forsker ved Fridtjof Nansens Institutt.

- Det som er nytt i år, er at man har kunngjort at det neste år først skal tas en beslutning om rørledning og litt senere avgjøres om man også skal bygge et LNG-anlegg, forteller Moe.

- Det er helt omvendt av det som var det opprinnelige konseptet, der utbyggingen av LNG skulle komme først, sier Moe. Dette var jo i utgangspunktet et rent LNG-prosjekt i første fase. I fellesselskapet hvor Statoil deltar, Shtokman Development AG, har det frem til nylig vært snakk om en 50-50 løsning mellom LNG og rørledning, sier Moe.

Statoil er forøvrig kun juniorpartner i prosjektet og eier ingen andeler i selve feltet.

- Det er i det hele tatt en noe spesiell konstruksjon, Statoil har kun 24 prosent eierandel i et selskap som skal bygge ut og drive Shtokmans første fase i 25 år, sier Moe. Det er Gazprom som skal selge gassen.

Stadige utsettelser
Leder for Petro Arctic, Arvid Jensen, har liten tro på LNG-prosjektet på Shtokman fremover.

-Prosjektarbeidet går jo sin gang, men det har jo vært bare utsettelser, og det som har vært utsatt lengst er jo LNG-delen fra Shotkman, mens rørgassdelene ligger litt lenger frem i løypa.

Jeg vil heller ikke være overrasket om det kommer nye utsettelser, spesielt når det gjelder LNG de nærmeste årene, Jeg tror det vil ta svært lang tid før man eventuelt ser realisering av et LNG-prosjekt på Shtokman, sier Jensen.

Jensen tror at mønsteret fremover vil være at de stedene man vil se LNG-utbygging vil være steder der infrastrukturen allerede er på plass.

Stramt gassmarked
Jensen mener at innstramming i gassmarkedet, med økt tilbud og lavere pris, har ført til å gjøre utbygginger som Shtokman vanskeligere å realisere.

Jensen peger på at markedet for gass for tiden har strammet seg betydelig inn:

-USA vil snart være selvforsynt med gass fra egne prosjekter og vil forbli det i overskuelig fremtid. Så det er veldig stor usikkerhet knyttet til gassmarkedene nå, sier Jensen.

Tror på Barentshavet
Selv om Jensen frykter ytterligere utsettelser på Shtokman, har han større forhåpninger for ny aktivitet i de områdene av Barentshavet som nå har fått sin avkl#229 gjennom Gråsoneavtalen

- Utviklingen på Shtokman vil etter mitt skjønn også være avhengig av utvklingen i den tidligere Gråsonen. Jeg tror klart at når russerne gikk inn på løsning på avtalen om Gråsonen, så var det fordi de ønsker en hurtig åpning for petroleumsleting i området, sier Jensen.Disse områdene ligger også letttere tilgjengelig enn Shtokman, nærmere land og også nærmere Norge, sier Jensen. Shotkman ligger lenger til havs enn deler av dette området og er også mer utsatt for havis, mener Jensen.

Gjør man funn her i de nærmeste årene så vil det kunne forskyve Shtokman ytterligere, sier Jensen, som også trekker frem de store prosjektene på Yamal-halvøya i russisk Arktis som prosjekter som forsinker Shtokman.

Les mer her: Nytt gigantprosjekt kan skyve ut Shtokman

Les også: Tror Shtokman skrinlegges

Storoppdrag på arktisk felt

Debatt 

DN vil gjerne at du deltar i debatten og diskuterer denne saken. Vi ønsker en god og saklig debatt, og krever at du registrerer deg med fullt navn. Debatten modereres underveis. Vi fjerner innlegg som vi mener ikke hører hjemme i det offentlige rom.

Med vennlig hilsen
Amund Djuve, sjefredaktør