Illustrasjonsfoto.

FN kan innkreve historisk oljeskatt

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Olje- og energidepartementet har tildelt en letelisens for olje som ligger utenfor Norges økonomiske sone. Hvis operatøren Chevron starter oljeproduksjon på feltet, skal FN ha inntil 7 prosents skatt.

I en FN-avtale som Norge har ratifisert blir rettighetshaverne pålagt å betale inntil 7 prosent i avgift til FN ved produksjon av petroleum utenfor 200-milsgrensen.

Det vil i så fall være første gang den noe obskure regelen kommer til anvendelse noe sted i verden, skriver Dagens Næringsliv.

– Internasjonalt er dette første gang denne bestemmelsen er forutsatt ved en lisenstildeling, opplyser Harald Brekke i Oljedirektoratet.

Lenge å vente
Artikkel 82 i havrettstraktaten slår fast at avgiften begynner på 1 prosent fra det sjette produksjonsåret og stiger til 7 prosent fra og med år 12.

Men FN kan komme til å måtte vente lenge på å innkassere en oljeskatten. Først må operatøren Chevron faktisk gjøre oljefunn på feltet lengst vest i Norskehavet.

– Vi må først gjøre et funn og så bygge det ut. Det kan fort ta 15 til 20 år, sier direktør Tor Skjærpe i Petoro, som er en av partnerne i lisensen som Chevron er tildelt.

- Mindre lukrativt
Forsker Øystein Jensen ved Fridtjof Nansens Institutt tror avgiftsplikten kan få betydning for skattenivået for oljeutvinning langt til havs.

– Det vil være mindre «lukrativt» for staten med virksomhet på kontinentalsokkelen utenfor 200 nautiske mil på grunn av bestemmelsen om betalings- og bidragsplikt i Havrettskonvensjonen fra 1982. Avgiftsplikten vil kunne få betydning for skattenivået på kontinentalsokkelvirksomhet utenfor 200 nautiske mil, sier Jensen til Dagens Næringsliv.

For Norge vil bestemmelsen kunne bli aktuell for havbunnsområder i Polhavet, Norskehavet og Barentshavet.

Les også: Trailerne som kan forandre verdensøkonomien