Det blir færre industriarbeidsplasser, men flere små bedrifter i Norge.

27.000 flere bedrifter i Norge

Antall bedrifter i Norge har økt med nærmere 27 000 det siste året. Det er en økning på over ni prosent fra 2003 til 2004

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Det etableres stadig flere nye bedrifter i Norge, og i fjor var nettotilveksten i næringslivet bortimot 27 000 bedrifter. Det er en økning på over ni prosent i fjor.

- Denne veksten er betydelig og innebærer at det blir stadig flere arbeidsgivere å velge mellom i Norge, sier Truls Frogner, konserndirektør i Manpower.

Gjennomsnittsbedriften i Norge
Det finnes 317 000 bedrifter i Norge. I gjennomsnitt har den norske bedriften fire ansatte og omsetter årlig for over 11,2 millioner kroner.

Kun 1584 bedrifter i Norge har over 100 ansatte, det er 46 færre enn i 2001. De resterende er såkalte små og mellomstore bedrifter med under 100 ansatte, hvor det store flertallet består av såkalte mikrobedrifter med under fem ansatte.

Spennende karrieremuligheter
- Det er en utbredt misforståelse at det kun er i de store og kjente bedriftene man kan gjøre spennende karriere, sier Frogner, som trekker frem flere positive sider ved å jobbe i en mindre bedrift;

- Du blir lettere lagt merke til, du får delta i flere prosesser og utføre et bredere spekter av arbeidsoppgaver. Dette gir den ansatte en unik mulighet til å bli kjent med alle de ulike prosessene i en bedrift, noe som vil komme godt med senere i arbeidslivet, ifølge Frogner

Debatt Stengt 

Nattestengt 2300-0700: Debatten i DN er stengt mellom klokken 2300 og 0700. Vi ønsker deg velkommen tilbake.