Pålagt å granske SAS-bonus

Konkurransetilsynets vurdering av om bonuspoeng på fly bør forbys i hele Skandinavia, gjøres ikke bare etter ønske fra Norwegian og Sterling. Regjeringen ga tilsynet pålegg om en slik vurdering for tre måneder siden.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Fredag møttes konkurransedirektør Knut Eggum Johansen og hans skandinaviske kollegaer.

I den anledning diskuterte de en klage fra Norwegian og Sterling som tilsynene i Norge, Sverige og Danmark har mottatt.

Les også: Vurderer bonusforbud i Skandinavia

Knut Eggum Johansen er direktør for Konkurransetilsynet.  Foto: Helge Hansen
I forbindelse med at de to flyselskapene skal starte en felles flyrute mellom Oslo og København, har selskapene klaget på SAS' lojalitets-fremmende bonusprogram i Skandinavia.

Men konkurrentene er ikke de eneste som er bekymret.

Pålegg fra regjeringen
Allerede 21. januar påla moderniseringsminister Morten A. Meyer Konkurransetilsynet å se nærmere på bonusordningene i luftfarten.

I tildelingsbrevet i forbindelse med tilsynets tildelinger i statsbudsjettet kommer det klart frem at regjeringen mener tilsynet må vurdere bonusordningene nærmere i 2005.

Ifølge brevet fra statsråd Meyer skal Konkurransetilsynet i 2005 ”vurdere om (...) bruk av bonuspoeng opptjent utenlands på innenlandske og interskandinaviske ruter, og SAS Braathens bonusordninger på interskandinaviske ruter virker konkurransebegrensende, og eventuelt følge opp med relevante tiltak etter konkurranseloven”.

Morten A. Meyer  Foto: Pressebilde
- Så vi ville uansett ha sett på denne problematikken. Det er et uttalt mål fra statsråden, sier konkurransedirektør Knut Eggum Johansen til dn.no.

Skandinavisk arbeidsgruppe
De tre konkurransedirektørene har etablert en felles arbeidsgruppe som skal jobbe med bonusspørsmålene frem til utgangen av juni. Da skal direktørene få en tilråding om hva de bør gjøre.

Den første oppgaven arbeidsgruppen må ta tak i, er å finne ut hvilket regelverk som skal legges til grunn. Deretter skal den vurdere tilstanden på flyrutene mellom de skandinaviske hovedstedene.

- Den blir bedt om å foreta en foreløpig konkurransemessig vurdering av de tre rutene, for å vurdere om det er grunnlag for å gå videre med sikte på et inngrep som begrenser SAS Braathens adgang til å gi bonuspoeng, sier Eggum Johansen.

Ikke som i Norge
Det norske Konkurransetilsynet forbød for tre år siden bonuspoeng på norske innenlandsruter. Dette var ikke populært hos SAS, men det har ført til større konkurranse i det norske flymarkedet.

Knut Eggum Johansen er likevel bevisst på at situasjonen i Norge den gang og i Skandinavia i dag, ikke er like.

- I Norge hadde SAS Braathens et tilnærmet rent monopol, mens det på rutene Oslo – København og Oslo – Stockholm allerede er etablert en viss konkurranse. Så vi må foreta en konkret vurdering av konkurransesituasjonen før vi beslutter om og hvordan vi skal gå videre med denne saken, sier konkurransedirektøren til dn.no.

Selv om konkurransedirektøren er pålagt av moderniseringsministeren å vurdere situasjonen, har ikke Eggum Johansen et klart mål om å nekte SAS å beholde bonuspoeng i Skandinavia.

- Det vil være feil fra vår side å ha et bestemt utfall som mål.

Debatt 

DN vil gjerne at du deltar i debatten og diskuterer denne saken. Vi ønsker en god og saklig debatt, og krever at du registrerer deg med fullt navn. Debatten modereres underveis. Vi fjerner innlegg som vi mener ikke hører hjemme i det offentlige rom.

Med vennlig hilsen
Amund Djuve, sjefredaktør