Terra Securities ferdig

Kredittilsynets dom er ikke nådig. Terra mister konsesjonen.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Kommuneskandalen har resultert i Terra Securities fall. Meglerhuset begjærer nå sin egen konkurs.

Slakt av Kredittilsynet
Tilsynet har siden saken ble kjent gått gjennom saken. Funnene gjor at Terra Securities ASA i går ettermiddag mottok forhåndsvarsel fra Kredittilsynet om tilbakekall av selskapets konsesjoner.

- På grunn av tilbakekallelsen av konsesjon besluttet styret i Terra å melde oppbud i løpet av dagen på grunnlag av det konsernstyret gjort det tiltak å frata Ravnestad tittelen som konsernsjef, sier styreformann Gabriel Block Wathne til en fullsatt sal på Felix konferansesenter onsdag morgen.

Uten konsesjon faller de vesentligste av Terras inntjeningsgrunnlag bort.

Dermed er forutsetningene ikke lenger tilstede for en finansieringsløsning for tilbudet til de fire nordlandskommunene.

Selskapets styre har på dette grunnlag besluttet at virksomheten i Terra Securities ASA skal opphøre med umiddelbar virkning, og at selskapet skal begjære oppbud (åpning av konkurs), heter det i en melding fra selskapet.

Ha rd dom
Kredittilsynet har konkludert med at Terra Securities har foretatt alvorlige og systematiske overtredelser av god forretningsskikk i forbindelse med utførelse av investeringstjenester" samt "har unnlatt å informere om vesentlige risikoforhold i forkant av kommunenes investeringer, og har tilbudt produktene til en målgruppe som produktene ikke passer for". Kredittilsynet mener i tillegg at en fortsettelse av virksomheten kan skade allmenne interesser.

I en kommentar understreker kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo at lover og regler på verdipapiromr det tar sikte på å gi kundene trygghet for at de kjøper produkter og tjenester på et riktig grunnlag. Når Kredittilsynet etter en grundig gjennomgang konstaterer flere og alvorlige brudd på kravene til god og riktig informasjon, er vi nødt til å reagere strengt på dette.

- Hensynet til framtidige kunder i verdipapirmarkedet er en hovedbegrunnelse for at Kredittilsynet nå varsler tilbakekalling av konsesjonene for Terra Securities, sier Skogstad Aamo.

Et eventuelt vedtak om å trekke tilbake konsesjonen vil ikke berøre andre selskaper i Terra-gruppen med egne konsesjoner, heller ikke andre selskaper eiet av Terra Markets.

Terra Securities er deleid av Terra Markets, som igjene er heleid av Terra Gruppen.

Dette er saken:
De fire Nordlands-kommunene som utløste saken som nå har ført til Terras nedleggelse har til sammen investert 451 millioner kroner i amerikanske obligasjoner fra Citibank. De siste dagene har også flere kommuner på sørlandet: Vik, Bremanger, Haugesund og Kvinesdal gått sammen mot Terra Securities, etter at ogs de føler seg lurt av meglerhuset.

Vi har hatt store tekniske problemer i dag, vi beklager dette.

Debatt 

DN vil gjerne at du deltar i debatten og diskuterer denne saken. Vi ønsker en god og saklig debatt, og krever at du registrerer deg med fullt navn. Debatten modereres underveis. Vi fjerner innlegg som vi mener ikke hører hjemme i det offentlige rom.

Med vennlig hilsen
Amund Djuve, sjefredaktør