Fiasko for forenkling

Danskene har klart det åtte næringsministre fra Lars Sponheim til Trond Giske har lovet.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Danskene har kuttet bedriftenes byrder med offentlig rapportering med rundt ti prosent de siste tre årene. Norge har klart 0,5, skriver Dagens Næringsliv.

Åtte norske næringsministre på rad har varslet tiltak for gjøre det lettere å både starte og drive mindre norske bedrifter. Men hverken Lars Sponheim (V), Grete Knudsen (Ap), Ansgar Gabrielsen (H), Børge Brende (H), Odd Eriksen (Ap), Dag Terje Andersen (Ap) eller Sylvia Brustad (Ap) har hatt mye å vise til. Det har heller ikke så langt Trond Giske (Ap).

I dag samles i NHO-regi det såkalte «Småtinget» med 300-400 eiere og ledere i mindre bedrifter, med krav om å lette særlig de mindre bedriftenes administrative byrder ved rapportering til stat, fylke og kommuner.

- Krever forenklinger av byråkratiet
- Vi gir oss aldri. Vårt småbedriftsopprop krever forenklinger av byråkratiet. Andre viktige krav er kutt i arveavgift ved generasjonsskifter, i skatt på arbeidende kapital og mer fleksible arbeidstider og ansettelsesordninger, sier administrerende direktør i NHO John G. Bernander til DN.

NHO-sjefen mener kutt av revisjonsplikten for mindre bedrifter er et både enkelt og overmodent forenklingsforslag.

- Trond Giske varslet selv at han hadde høye ambisjoner og ville sette konkrete mål for forenklingsarbeidet på NHOs årskonferanse i januar. Hittil har vi ikke sett noe til disse håndfaste målene. Men vi gir ikke opp. Vi skal veie og måle resultatene - og gi våre politiske anbefalinger på grunnlag av disse, sier Bernander.

Giskes visjoner
Dagens Næringsliv har i flere dager forsøkt å få kommentar fra Giske uten å lykkes. Men til Finansavisen kommer Giske med noen av sine visjoner for hvordan han skal forenkle skjemaveldet for næringslivet. Han mener noen av dagens krav er utformet for papir og derfor er til hinder for effektivisering.

- I løpet av oktober kommer det derfor et forslag til endring i foretaks- og enhetsregisterloven som skal gjøre det tilstrekkelig med én signatur på meldinger som skal inn, sier næringsministeren. Endringen skal gjelde meldinger som rapporters elektronisk via Altinn-portalen.

Giske ser tre forhold som gjør han til tilhenger av Altinn.

- Muligheten for gjenbruk av dataene gjør at det blir færre skjemaer for bedriftene å fylle ut, elektronisk utfylling av informasjon er raskere og enklere enn papir, og sikkerheten forbundet med disse løsningene er på høyden med den vi kjenner gjennom for eksempel nettbanker.

Debatt 

DN vil gjerne at du deltar i debatten og diskuterer denne saken. Vi ønsker en god og saklig debatt, og krever at du registrerer deg med fullt navn. Debatten modereres underveis. Vi fjerner innlegg som vi mener ikke hører hjemme i det offentlige rom.

Med vennlig hilsen
Amund Djuve, sjefredaktør