Rasmussengruppen reddet av aksjer og finans

Investeringen i Arctic Securities kaster av seg. Blant annet.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Et resultat før skatt på 670 millioner kroner ifjor er ikke mer enn akseptabelt for Sørlandets rikeste familie.

- Moderat forrentning av egenkapitalen, mener styreformann Einar Rasmussen (73) som tirsdag presenterte 2010-regnskapet sammen med sønnen Dag (42) som er administrerende direktør i familiekonsernet.

Oppsvinget i aksjemarkedet mot slutten av året var sterkt medvirkende til at overskuddet ble såpass som det ble. For det var ikke all verdens å hente verken innen eiendom eller shipping.

Rasmussengruppens eiendomsselskap Avantor kom ut av fjoråret med 40 millioner kroner i resultat før skatt. Mens shipping, det vil si eierandelen på 10,9 prosent i det danske børsnoterte selskapet Norden, endte med 64 millioner kroner i minus.

- Etter at vi solgte oss ned i Norden, fører vi differansen i aksjekurs med fradrag for utbytte. Derfor kom Norden negativt ut. Men i sum vil jeg vel si at 2010 ble et år på det jevne , forklarer Einar Rasmussen.

223 millioner i Arctic
Dagens Næringsliv kunne ifjor avsløre at Rasmussengruppen hadde kjøpt 21 prosent av meglerhuset Arctic Securities. Det ble da antydet en prising av Arctic på 1,3 - 1,4 milliarder kroner.

Nå viser fasiten at Rasmussengruppen betalte 223 millioner kroner for aksjene – og i tillegg fikk vel nær 18 millioner kroner i utbytte for 2009. For 2010 er Rasmussens andel av Arctic-overskuddet over 19 milioner kroner.

- Nei, vi betalte ikke så mye som dere ville ha det til. Og Arctic har absolutt gitt oss tilfredsstillende forrentning, sier Einar Rasmussen.

Rasmussengruppen har også betalt 24 millioner kroner for 50 prosent av aksjene i Arctic Asset Management Holding.

Mer shipping?
Rasmussengruppen fyller 75 år i år, og de siste 25 årene, fra Rasmussengruppen i all hovedsak var et shippingselskap til i dag, har fått plass i en fersk bok signert Dagens Næringslivs mangeårige sjefredaktør Kåre Valebrokk.

I boken sier Einar Rasmussen at han ser for seg å enten selge seg helt ut av danske Norden eller kjøpe seg opp til å bli største aksjonær, noe som i så fall vil bety en milliardinvestering fra dagens 10,9 til over 25 prosent av aksjene.

- Akkurat det der var noe jeg helst ville ha strøket i boken, altså, sier Einar Rasmussen i det Kåre Valebrokk entrer møterommet i Kirkegaten 1 Kristiansand.

Valebrokk hadde frie tøyler til å skrive det han ville – og avsløre det han eventuelt fant i Rasmussens arkiver.

- Det har vært hyggelig å være her. De har vært prisverdig åpne og har svart på alle mine spørsmål, sier Valebrokk.

- Men boken er vel ikke akkurat noen kjoskvelter?

- Det er jeg enig i. Sett fra et pressemessig synspunkt er dette et avskyelig ordentlig firma, sier Kåre Valebrokk.

Rasmussengruppens ti største aksjeinvesteringer per 31.12. 2010

Norsk Hydro - 1701 millioner kroner

ABG Sunndal Collier - 524 millioner kroner

REC - 425 millioner kroner

BW Offshore - 409 millioner kroner

Orkla - 275 millioner kroner

BWG Homes - 255 millioner kroner (solgt)

PGS - 234 millioner kroner

SpareBank1 - 188 millioner kroner

Nordic Semiconductor - 182 millioner kroner

Gjensidige - 163 millioner kroner

Samlet aksjeinvesteringer: 6,2 milliarder kronerResultat 2010 -Rasmussengruppen (konsern)

I millioner kroner

2010

2009

endring i %

Driftsinntekter

288,6

254,6

+13,4

Driftsresultat

56,3

23,6

+138,6

Netto finans

613,6

2019,7

- 69,6

Resultat før skatt

669,9

2043,2

- 67,2

Bokført egenkapital

9708,7

9332,1

+4,0

Debatt 

DN vil gjerne at du deltar i debatten og diskuterer denne saken. Vi ønsker en god og saklig debatt, og krever at du registrerer deg med fullt navn. Debatten modereres underveis. Vi fjerner innlegg som vi mener ikke hører hjemme i det offentlige rom.

Med vennlig hilsen
Amund Djuve, sjefredaktør