Krever hele Gaustatoppen for 7500 kroner

Med et skjøte fra 1955 protesterer Gaustatoppens gamle grunneiere mot Forsvarets annonsering av turistperlen.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

I 1955 skrev grunneier Gunnuf H. Mæland under en avtale der han solgte en del av Gaustatoppen til staten ved Forsvarsdepartementet. Avtalen hadde som forutsetning at selgeren skulle ha førsteretten til gjenkjøp for samme pris – 7500 kroner – hvis Forsvaret skulle avhende eiendommen. Det er ikke satt noen tidsfrist i avtalen, skriver Dagens Næringsliv. .

Forsvarsbygg ved Skifte Eiendom har lagt eiendommen ut for salg med en pris på en drøy million kroner. Det reagerer arving og grunneier Torkild Bergstuen fra Sauda sterkt på:

– Dette må være et forsøk på svindel, sier han.

I et brev fra Skifte Eiendom avvises Bergstuens forkjøpsrett. Det vises til at avtalen kun er personlig for Mæland og ikke gjelder hans arvinger eller nye eiere:

Også flere grunneiere var med på avtalen med Forsvarsdepartementet om salg av delen av Gaustatoppen. Grunneier Svein Olav G. Barhellestøl er enig i at saken lukter «lureri» og sier at han i telefonsamtale fikk beskjed om at Skifte Eiendom var «veldig klar over tilbakekjøpsavtalen og at den tinglyste retten var klokkeklar». Han mener eiendommen ble overdratt på grunn av velvilje under «den kalde krigen» og kort tid etter Annen verdenskrig:

Brevskriver og prosjektleder i Skifte Eiendom, Trond K. Nordby, ønsker ikke å kommentere saken og henviser til juridisk rådgiver Vidar Aldén Olsen i Forsvarsbygg.

Han sier at de kjenner grunneiernes syn, men etterlyser svar på et brev sendt tidligere i år.

– Eiendommen er sendt ut på offentlig avkl#229, med hensikt å avklare om Miljødirektoratet eller andre statlige virksomheter ønsker å overta den. Vurderingen er dermed at eiendommen ikke «avhendes», men overføres til en annen del av staten. En eventuell forkjøpsrett utløses ikke før eiendommen skifter eier. Dermed er det ikke tatt stilling til en eventuell forkjøpsrett, sier han.