Millioner til Bjørvikatunnelen

Samferdselsdepartementet forslår å bevilge 30,7 millioner kroner til den nye Bjørvikatunnelen i Oslo.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

I tillegg blir det i forslaget til statsbudsjett for 2005 foreslått å bruke 180 millioner kroner i bompenger fra Oslopakke 1, og det er forutsatt at Oslo kommune vil yte 150 millioner kroner. Dette vil til sammen utgjøre 360,7 millioner kroner i 2005.

Opprinnelig var en Bjørvikatunnel kostnadsregnet til 2,8 milliarder kroner, men Samferdselsdepartementet foreslår i budsjettforslaget for 2005 at kostnadsrammen blir på 4,5 milliarder kroner.

Departementet går inn for anleggsstart våren eller sommeren 2005, under forutsetning av at Stortinget allerede er forelagt en endelig finansierings- og fremdriftsplan for prosjektet. Veitunnelen forutsetter brukerfinansiering, og nåværende bomring skal opprettholdes utover 2007/2008 dersom et nytt trafikantbetalingssystem ikke er etablert på dette tidspunkt.

Første etappe av prosjektet, som etter planen skal være ferdig i 2010, omfatter ny E18 i en vel 1.200 meter lang tunnel under Bjørvika og Bispevika mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen. 700 meter av tunnelen skal være senketunnel. I andre etappe – som forutsetter at første er ferdig – skal det bygges et nytt veisystem i området. Denne etappen skal etter planen være ferdig i 2012.

Debatt 

DN vil gjerne at du deltar i debatten og diskuterer denne saken. Vi ønsker en god og saklig debatt, og krever at du registrerer deg med fullt navn. Debatten modereres underveis. Vi fjerner innlegg som vi mener ikke hører hjemme i det offentlige rom.

Med vennlig hilsen
Amund Djuve, sjefredaktør