Millioner til Bjørvikatunnelen

Samferdselsdepartementet forslår å bevilge 30,7 millioner kroner til den nye Bjørvikatunnelen i Oslo.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

I tillegg blir det i forslaget til statsbudsjett for 2005 foreslått å bruke 180 millioner kroner i bompenger fra Oslopakke 1, og det er forutsatt at Oslo kommune vil yte 150 millioner kroner. Dette vil til sammen utgjøre 360,7 millioner kroner i 2005.

Opprinnelig var en Bjørvikatunnel kostnadsregnet til 2,8 milliarder kroner, men Samferdselsdepartementet foreslår i budsjettforslaget for 2005 at kostnadsrammen blir på 4,5 milliarder kroner.

Departementet går inn for anleggsstart våren eller sommeren 2005, under forutsetning av at Stortinget allerede er forelagt en endelig finansierings- og fremdriftsplan for prosjektet. Veitunnelen forutsetter brukerfinansiering, og nåværende bomring skal opprettholdes utover 2007/2008 dersom et nytt trafikantbetalingssystem ikke er etablert på dette tidspunkt.

Første etappe av prosjektet, som etter planen skal være ferdig i 2010, omfatter ny E18 i en vel 1.200 meter lang tunnel under Bjørvika og Bispevika mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen. 700 meter av tunnelen skal være senketunnel. I andre etappe – som forutsetter at første er ferdig – skal det bygges et nytt veisystem i området. Denne etappen skal etter planen være ferdig i 2012.

Debatt Stengt 

Nattestengt 2300-0700: Debatten i DN er stengt mellom klokken 2300 og 0700. Vi ønsker deg velkommen tilbake.