Mo i Rana er et gjestfritt sted

- Skjønte ikke at Terra tjente penger

Rapporten om Rana kommunes investeringer gjennom Terra er ikke nådig. Verst går det ut over rådmannen.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Rapporten, som er utarbeidet av PriceWaterhouseCoopers (PwC) på oppdrag fra kommunen, konstaterer at Rana kommune har brutt hele fire paragrafer i Kommuneloven, i tillegg til sitt eget finansreglement.

Rapporten viser også at Ranas rådmann og økonomisjef ikke oppfattet at Terras meglere tjente penger på at kommunen fortsatte å bruke deres tjenester.

- Økonomisjefen og rådmannen har opplyst at de utelukkende har sett på Terra som rådgivere, og at de ikke har forstått at Terra også hadde en økonomisk egeninteresse av å foreta refinansieringer, skriver granskerne.

Gikk ut over fullmakt
Som en rekke av de andre kommunene som er rammet av Terra-skandalen, har Rana stadig flyttet pengene fra et investeringsprodukt til det andre. Pengene endte til slutt opp i den amerikanske kommunefond-obligasjonen som stupte i verdi etter finansuroen sommeren 2007.

I følge rapporten fra PwC gikk Ranas rådmann ut over sin fullmakt da han omplasserte kommunens investeringer.

- Etter vår vurdering hadde ikke rådmannen fullmakt til å foreta de refinansieringene av konsesjonkraftmidlene som ble gjort ved rådmannsvedtak i 2006 og 2007, står det i rapporten.

Granskerne skriver videre at selv om formannskapet i kommunen kan ha ment å gi administrasjonen fullmakt til å foreta flere enn én refinansiering, var rekkevidden av fullmakten begrenset av rammene som ble fastlagt i 2002 og i finansforvaltningsreglementet.

Kan ha misforstått
- Vi kan imidlertid ikke se bort fra at rådmannen (...) hadde grunnlag for å tro at han hadde nødvendig fullmakt til å beslutte dette, skriver granskerne videre og viser til rådmannens egen forkl#229.

Selv om PwCs rapport legger mye av skylden for tapene på kommunens administrasjon og politisk valgte ledelse, går ikke Terra og deres meglere fri for skyld.

Peker på meglerne
Kommunens naivitet strakk seg så langt at Rana ikke engang kostnadsførte meglerhonorarene de betalte da de replasserte pengene, fordi de ikke visste om dem.

- Terra har ikke informert kommunen om de betydelige meglermarginene de inntektsførte i forbindelse med CDO- og kommunefondsinvesteringene. Disse kostnadene er dermed ikke reflektert i kommunens regnskap, står det i rapporten.

Rapporten ble overlevert ordfører Geir Waage onsdag klokken 15:00. Fordi ordføreren ikke har hatt tid til å sette seg inn i den ennå, vil han ikke kommentere den ennå.

- Viktig for innbyggerne
- Rapporten omhandler svært viktige spørsmål for innbyggerne i Rana kommune og ansatte i kommunen. Av respekt for det, bør ikke jeg som ordfører kommentere denne rapporten før den er grundig behandlet i kommunens organer, sier Waage i en pressemelding.

Granskningsrapporten skal behandles av kommunestyret tirsdag 17. juni etter at representanter for granskerne har gjennomgått rapporten.

Debatt 

DN vil gjerne at du deltar i debatten og diskuterer denne saken. Vi ønsker en god og saklig debatt, og krever at du registrerer deg med fullt navn. Debatten modereres underveis. Vi fjerner innlegg som vi mener ikke hører hjemme i det offentlige rom.

Med vennlig hilsen
Amund Djuve, sjefredaktør