Terra-rådmann får fyken

Rådmann Jan Reitehaug i Rana og hans økonomisjef må gå som følge av Terra-skandalen.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Rana kommunestyre har vedtatt å avsette rådmannen og økonomisjefen i kommunen i forbindelse med Terra-saken.

Den direkte bakgrunnen for vedtaket er granskingsrapporten fra PricewaterhouseCoopers om Rana kommunes håndtering av Terra-saken.

Innrømmer ansvar
Rapporten påpeker en rekke brudd på kommuneloven og kommunens finansreglement i forbindelse med investeringer i amerikanske høyrisikoobligasjoner.

- Skjønte ikke at Terra tjente penger

Rådmann Jan Reitehaug innrømmer ansvar for den situasjonen Rana kommune har havnet i etter at over 149 millioner kroner har gått tapt i de feilslåtte investeringene, men han ante ikke at dette skulle gjøre ende på hans engasjement som rådmann i Rana.

Ble ikke varslet
Reitehaug sier at han tar saken til etterretning, men han reagerer på at han ikke ble varslet på forhånd om at hans stilling skulle vurderes.

- Det fikk jeg vite da jeg satt i kommunestyremøtet i dag, sier han ifølge NRK.

Den eksterne rapporten konkuderer med at administrasjonen og kommunen kan ha blitt ført bak lyset av Terra Securities.

Her er de to forslagene som ble enstemmig vedtatt i Rana kommune i dag:

Fellesforslaget:

  • Kommunestyret gir sin tilslutning til kontrollutvalgets merknader i oversendelsesbrev ”Rapport om Terra-saken i Rana kommune” datert 10.06.2008.
  • Kommunestyret gir sin tilslutning til de konklusjoner og anbefalinger som framkommer i granskningsrapporten fra PricewaterhouseCoopers datert 10.06.2008.
  • Kommunestyret gir ordføreren med bistand fra KS (Kommunenes Sentralforbund) fullmakt til å gjennomføre drøftinger og eventuelle forhandlinger med rådmannen og økonomisjefen (assisterende rådmann) i Rana kommune med sikte på å eventuelt avslutte begge arbeidsforholdene.
  • En eventuell fremforhandlet sluttavtaleløsning med en eller begge skal godkjennes av kommunestyret.
  • Kommunestyret beklager den situasjonen Rana kommune er kommet i, og vil sørge for en gjennomgang av alle rutiner for å hindre at dette kan skje igjen.

Forslag fra Rødt:

  • Kommunestyret har ikke lenger tillit til rådmannen og økonomisjefen.

Debatt 

DN vil gjerne at du deltar i debatten og diskuterer denne saken. Vi ønsker en god og saklig debatt, og krever at du registrerer deg med fullt navn. Debatten modereres underveis. Vi fjerner innlegg som vi mener ikke hører hjemme i det offentlige rom.

Med vennlig hilsen
Amund Djuve, sjefredaktør