Pokernettverk styres fra Norge

I all stillhet styrer et norsk selskap ett av verdens største pokernettverk.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Med et kildegrunnlag bestående av blant annet interne dokumenter og etterforskningsmateriale fra USA, skriver Dagens Næringsliv (DN) lørdag at det norske selskapet Madeira Fjord i realiteten styrer pokerselskapet Absolute Poker.

Gjennom et komplisert nettverk av holding- og datterselskaper i flere land i Europa, Karibia og Nord-Amerika og med hjelp fra norske advokater skjuler Madeira Fjord angivelig flere milliarder kroner for norske skattemyndigheter og amerikanske FBI.

Selskapet er blant pokernettstedene som før påske ble stengt av FBI på grunn av anklager om gamblingvirksomhet og hvitvasking.

Ifølge avisen er Madeira Fjord i gang med å flytte virksomheten ut av Norge, i frykt for at norske myndigheter stiller spørsmål ved selskapets reelle verdier, som skal bestå av rettighetene til Absolute Poker. Skatteregningen på disse verdiene kan ende på 40 millioner dollar, ifølge DN.Les hele saken om hvordan milliarder av kroner skjules for norske skattemyndigheter og amerikanske etterforskere i DN Lørdag.

Kjøp lørdagens avis herIndianerhøvding
Madeira Fjord skal ha blitt opprettet av to norske advokater i 2007 fra advokatfirmaet Grette. Senere skal advokatfirmaet Bull & Co ha vært sentral i virksomheten.

Madeira Fjord skal ha kjøpt selskapet Avoine, registrert på Madeira i Portugal, for 1 krone. Like før skal Avoine ha solgt pokervirksomheten i Absolute Poker til en tidligere canadisk indianerhøvding for 250 millioner dollar – på kreditt, med en årlig rente på 12 prosent. Med dagens dollarkurs utgjør dette en renteinntekt på omkring 160 millioner kroner året for Madeira Fjord, skriver DN.

På den måten skal pokervirksomheten i Absolute Poker ha blitt overført til en indianer med milliardgjeld til et norsk selskap. De amerikanske aksjonærene eide dermed formelt bare inntektene fra pokerselskapet, ifølge avisen.

Krever gransking
Etter hvert skal revisorer og flere av selskapets aksjonærer ha fattet mistanke om virksomhetens transaksjoner. I mars i år støttet 40 prosent av Madeira Fjords aksjonærer en begjæring til Oslo tingrett med krav om offentlig gransking.

Aksjonærene mener selskapet har latt være å følge norsk og utenlandsk skatte-, selskaps- og regnskapslovgivning, skriver DN. De anklager også «en mindre gruppe av selskapets aksjonærer og den underliggende pokervirksomhetens tidligere ledelse og støttespillere» for å rane til seg verdier.

- Utsagnene er usanne
Ifølge DN har Bull & Co tjent millionbeløp på Madeira Fjord, selv om selskapet ifølge avisen offisielt sett ikke har penger.

Bjørn Blix oppgir til DN at han ikke vet hvem som har betalt hans honorarer for arbeids han har fakturert Madeira Fjord, utover at pengene har kommet via ulike amerikanske banker.

Ifølge DN jobber Blix nå med en plan for å flytte Madeira Fjord ut av Norge, uten at skattemyndighetene begynner å stille spørsmål ved de virkelige verdiene i Madeira Fjord, nemlig rettighetene i Absolute Poker, som er verdsatt til 250 millioner dollar.

Advokat Bjørn Blix i Bull & Co har følgende kommentar til sin jobb for Madeira Fjord:

"Utsagnene antyder at jeg og Bull & Co har medvirket til ulovlige forhold, og er svært skadelige for mitt og Bull & Cos renommé. Utsagnene er usanne, hvilket DN er gjort kjent med ved flere anledninger. Jeg mener vi til enhver tid har forholdt oss til norsk lov, god advokatskikk, samt Advokatforeningens retningslinjer.", skriver han i en kommentar til DN.

Debatt 

DN vil gjerne at du deltar i debatten og diskuterer denne saken. Vi ønsker en god og saklig debatt, og krever at du registrerer deg med fullt navn. Debatten modereres underveis. Vi fjerner innlegg som vi mener ikke hører hjemme i det offentlige rom.

Med vennlig hilsen
Amund Djuve, sjefredaktør