- Vi har brukt opp handlingsrommet

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen synes det er rart at politikerne bygger ut velferdsgoder de vet landet ikke har råd til om få år.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Hvis politikerne ikke strammer inn pengebruken, vil man om få år bli nødt til å bruke Oljefondet for å betale for trygde- og velferdsgodene. Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen anbefalte allerede i 2008 at Norge burde kutte handlingsregelen til tre prosent fordi historien viser at alvorlige kriser, som da finanskrisen brøt ut, mest sannsynlig etterfølges av mange år med lav vekst og lave renter.

- Det er ikke noen forsiktig måte vi gjør det på i dag. Vi bruker mer enn fondet har gitt i avkastning, og med de lave renteutsiktene fremover, er det usannsynlig at vi vil oppnå fire prosent avkastning på Oljefondet på lang, lang tid, sier Holvik.

- Oljefondet kan være tomt i 2060

Hun peker på at det er kjent at Norge vil få et stort inndekningsbehov når Oljefondet flater ut i 2025 og utgiftene til eldrebølgen stiger. Hvis man i perioden frem til man får eldrebølgen inn over seg, bruker mer enn avkastningen har vært, vil det forsterke inndekningsbehovet.

Får mye verre demografi
- Samtidig har man brukt opp handlingsrommet nå når vi har hatt flere arbeidere per pensjonist. Det vil snu og gi oss en mye verre demografi om 10-30 år. I denne perioden har man brukt veldig mye av oljepengene, statsbudsjettet har økt veldig, og man har brukt pengene på å bygge ut velferdsgodene og på å ansette folk i offentlig sektor, som øker utgiftene på lang sikt. Samtidig er det lovpålagte krav til kommuner om å yte rettigheter og tjenester, uten at det er blitt fulgt opp med noen plan for hvordan det skal finansieres.

På ti år har statsbudsjettet doblet seg fra 502 milliarder kroner i 2002 til 1006 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2012.

- Jeg vil si at man fører en veldig lite robust politikk når man vet hvordan det vil utvikle seg om få år, sier Holvik.

Holvik er også skeptisk til at risikomomentene og problemene Norge vil møte, knapt omtales i nasjonalbudsjettene.

- Det er heller ingen diskusjoner om konsekvensene av de lovpålagte rettighetene som kan få mye større kostnad i fremtiden når befolkningen blir eldre og folk blir klar over rettighetene sine.

Høyere skatter eller velferdskutt
Hun sier at realitetene er at enten må skattene kraftig opp eller så må velferdsgodene kuttes i fremtiden.

- Det står i budsjettet at det vil skje, derfor synes jeg det er rart at når Stortinget og regjeringen innfører nye rettigheter, så diskuteres ikke hva det vil si for dem som skal betale for det i fremtiden. Det blir færre arbeidere som skal finansiere rettighetene, og kostnadene øker. Det blir alt for lite diskutert hva kostnadene blir for dem som skal være med å finansiere utgiftene i fremtiden.

- Vi har ikke brukt oljepengene på det som var intensjonen og sto i alle forarbeidene til handlingsregelen. Vi skulle forberede oss på inndekningsbehovet når eldrebølgen kom og investere i sunt næringsliv til når vi trenger høyere inntekter.

Holvik tror politikerne vil utsette kostnadskuttet så lenge som mulig.

- Trolig vil politikerene argumentere med å vente så lenge som mulig for å unngå å gjøre upopulære kutt, sier Holvik.

Les også:

- Oljefondet kan være tomt i 2060

Om ti år blir Norge rentenist

Olsen vil kutte i bruken av oljemilliarder