Illustrasjonsfoto.

Antall uføretrygdede øker kraftig

null

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

I løpet av en ettårsperiode fra i fjor til i år ble nesten én person uføretrygdet i timen. Økningen har vært særlig stor i aldersgruppen 18-39 år.

I perioden fra 1. juni i fjor til samme dato i år fikk 7.666 nordmenn innvilget uføretrygd, viser tall fra Nav. Det er en økning på 132 prosent på ett år, skriver Vårt Land.

Samfunnets utgifter til uføretrygd har økt jevnt i løpet av de sju årene med rødgrønn regjering. I 2005 ble det brukt nesten 49 milliarder kroner til uføre. I forslaget til statsbudsjett for neste år er tallet økt til 61 milliarder kroner.

Videre viser tallene fra Nav at en tredel av de 7.666 nye uførepensjonistene fra i fjor til i år, var mellom 18 og 39 år.

Norge er blant landene i Europa med høyest andel uførepensjonister. Nav mener det har sammenheng med sykmeldingsandelen, frafall i videregående skole og at Norge har høy sysselsettingsgrad. Nav er ikke overrasket over økningen.

– Vi forventet dessverre mange nye uføre nå. En stor andel som har gått på tidsbegrenset uførestønad har siden 2011 blitt vurdert slik at helsetilstanden deres kvalifiserte til varig uførepensjon, sier tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud i Nav.

Bekymret
Han mener den nye uførereformen som kommer i 2014, vil gjøre det letter å kombinere en viss grad av uførhet med arbeid. Det mener også Steinar Gullvåg (Ap) i Stortingets arbeids- og sosialkomité. Tidlig innsats rettet mot dem som blir unge uføre er nødvendig, mener Gullvåg.

Hans kollega i komiteen, Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre, er også mest bekymret over den store økningen hos unge.

– Det er noe galt i systemet når en person får en psykisk lidelse når han er 25, og blir gitt opp av systemet når han er 35, sier Røe Isaksen. Han mener økningen i antall uføretrygdede har sammenheng med høy terskel for å komme inn i arbeidslivet, og at det er lett å bli klienter i det offentlige systemet.

Unge på sosialen
I fjor gikk 6 prosent i aldersgruppen 18 til 24 år på sosialen for å få hjelp, viser en rapport fra Nav.

Navs rapport konkluderer med at denne aldersgruppen er svært sårbar for endringer på arbeidsmarkedet, skriver Dagsavisen.

Rapporten viser at unge mellom 18 og 24 år har stått for 40 prosent av veksten i antall sosialhjelpsmottakere etter at finanskrisen slo inn fra slutten av 2008 og fram til 2009. I fjor mottok 6 prosent i denne aldersgruppen sosialhjelp.

– Dette skjer ikke fordi ungdom er late, men fordi de mangler kvalifikasjoner for å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Om du er en ung mann som falt ut av videregående opplæring og er uten yrkeserf#229, er sjansene dine relativt svake på arbeidsmarkedet, sier tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud i Nav.

Sliter allerede
Ungdom med lav utdanning og kort tid bak seg i arbeidslivet er nemlig blant de første som faller ut når arbeidsledigheten øker, ifølge Nav. Dessuten sliter denne aldersgruppen allerede i utgangspunktet med å komme seg inn på arbeidsmarkedet i perioder med økende ledighet.

Unge har færre rettigheter til dagpenger og arbeidsavkl#229spenger dersom de ikke har vært i arbeid før. Dermed blir sosialhjelp den eneste inntektskilden de har krav på.

Nav mener at de unge må ha konkret utdanning og ikke nødvendigvis bare korte arbeidsmarkedstiltak.

– Frafallsprosenten er altfor høy, spesielt fra yrkesfagdelen. Det betyr at både videregående skoler og Nav må jobbe veldig konkret, og ikke nødvendig sende ungdom på korte arbeidsmarkedstiltak, men heller forsøke å integrere dem i utdanningssystem på en eller annen måte. Det er viktig å fange opp de unge tidligst mulig, og finne fornuftig tilbud som treffer deres behov, sier Gudbjørgsrud.

Les også: Tar oppgjør med trygdeutviklingen- Det gis nokså gode råd

Anmeldt trygdesvindel for 883 millioner