Oslo Havn foreslår å lage en ny øy i Oslofjorden som en miljøvennlig måte å slippe 900.000 lastebil-turer for å bli kvitt løsmasse i forbindelse med byggingen av Nordens lengste togtunnel.

Vil bygge ny øy i Oslofjorden

Dubai har laget de kunstige øyene The World og Palm Islands. Nå foreslår Oslo Havn å bygge en helt ny øy i indre Oslofjord.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Når tunellene til den nye Follobanen skal bygges, vil det bli svært mye stein som må fraktes vekk. Oslo Havn forslår derfor at steinen kan brukes til å lage en ny øy i Bunnefjorden og har fått arkitektselskapet Snøhetta med på laget for å utforme forslag om hvordan øya kan bli.

- Det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski blir Nordens lengste jernbanetunnel. Når man har laget tunellen og utvidet Bekkelaget renseanlegg, sitter man igjen med stein tilsvarende tre Kheops-pyramider. Vi er opptatte av at denne steinen skal gjenbrukes til noe nyttig for oss alle, sier styreleder Bernt Stilluf Karlsen i Oslo Havn KF.

- Vi har utrolig mange flotte øyer i Oslofjorden allerede, nå har vi mulighet til å få enda en. Det er bare fantasien som setter begrensninger for hva øya kan brukes til og hvordan den kan utformes, sier Karlsen.

Hvis all steinen som er til overs skal fraktes med bil, vil det bli 900 000 turer med lastebil.

Nå inviterer Oslo Havn til folkemøte for å høre hva folk synes om forslaget om å bygge en øy i Bunnefjorden.

- Foreløpig er dette bare en idé – det er selvsagt mange ting som må vurderes og utredes nærmere før man eventuelt går inn for å lage en ny øy. Vi vil gjerne høre hva folk synes om idéen, sier Karlsen.

Det vil ikke bli første gangen Oslo endrer geografien i indre Oslofjord. Den populære badeøya Langøyene i Bunnefjorden var opprinnelig to langstrakte øyer, men ble i 1904 til 1948 brukt som søppelfylling for Oslo by. Søppelet fylte til slutt hele sundet mellom de to øyene slik at Langøyene i dag fremstår som kun én stor øy.