LO vil stenge grensen for kroater

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

LO ber regjeringen begrense innvandring fra EUs nye medlemsland. Når Kroatia blir EU-medlem fra 1. juli, ønsker LO en overgangsordning som skal gjelde i sju år.

Årsaken til LOs motstand er at innvandring fra lavkostland presser norsk arbeidsliv, skriver Vårt Land.

Det er erf#229ene fra innlemmelsen av ti østeuropeiske land i 2004 og 2007 som har gjort LO skeptiske. Norges tilknytning til EU via EØS-avtalen gir fri flyt av arbeidskraft også inn til Norge.

Overgangsordningen som LO i et brev til den rødgrønne regjeringen i forbindelse med et høringsutkast ønsker innført, vil føre til at Norge i inntil sju år kan stenge grensene for kroater. De vil dermed ikke få de samme mulighetene som andre EU-borgere.

– Vi ber om en overgangsordning for å ha kontroll. Arbeidstakerne skal komme hit under skikkelige lønns- og arbeidsvilkår, og ikke risikere å bli utsatt for sosial dumping, sier Tor-Arne Solbakken, nestleder i LO.

Han får ingen støtte fra arbeidsgiverhold. I høringen har både NHO og Virke argumentert med at en overgangsordning bare vil føre til en økt papirmølle. Organisasjonene viser også til at erf#229ene fra EU-utvidelsen i 2004 viser at slike ordninger ikke fører til noen begrensning i arbeidsinnvandring.

Les også: NHO: Fritt frem for kroatiske arbeidere