Høyre og Frp danner regjering, med støtte fra Venstre og KrF. Fra venstre: Trine Skei Grande (V), Knut Arild Hareide (KrF), Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp).

Slik blir det historiske regjeringssamarbeidet

Handlingsregelen ligger fast. Det blir ikke konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2013-2017. Les alle punktene her.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Høyre danner regjering med Frp og får støtte av KrF og Venstre.

På en pressekonferanse i Vandrehallen på Stortinget mandag kveld kunngjorde Høyre-lederen at de fire partilederne har avklart mange av viktigste politiske spørsmålene.

Høyre og Frp er enige om å danne regjering sammen, bekrefter Høyre-leder Erna Solberg. Venstre og KrF skal stå utenfor, men lover å støtte den nye regjeringen i Stortinget.

- Sonderingene har brakt de fire partiene nærmere hverandre, sa Erna Solberg på pressekonferansen.

- Jeg har sagt at jeg ønsker så bred borgerlig regjering som mulig. Det vi i dag gjør er å presentere et historisk samarbeid, men KrF og Venstre finner det ikke riktig nå å delta i en regjering, sier hun.

- Nå vil Høyre og Frp starte reelle forhandlinger om regjeringssamarbeid. Men dette er ikke en regjeringserklæring. Den sikrer KrF og Venstre innflytelse selv om de ikke sitter i regjering. Avtalen gir grunnlag for stabilitet, sier Solberg.

Endringer i skattesystemet
På spørsmål om hvilke endringer den nye regjeringen raskt vil gjennomføre svarer Solberg at endringer i skatt og avgiftssystemet vil bli synlig allerede i det første budsjettet.

- KrF og Venstre er halvveis med, og det er åpning for at de kan gå inn i regjering på et senere tidspunkt. Årsaken til at de har valgt å stå utenfor er nok valgresultatet som ikke ga dem den styrken de kanskje hadde håpet på. Samtidig har det vært lett å bli enig med Venstre om et løft for skolen og lærerne i tillegg til at vi på helseområdet er enige med alle de borgerlige partiene om fritt behandlingsvalg, sier Erna Solberg.

De fire partiene har kommet frem til en rekke punkter de nå har blitt enige om. Her er noen av dem:

  • Handlingsregelen ligger fast. Økt bruk av oljepengene brukes i større grad til investeringer i kunnskap, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser. Et nytt offentlig utvalg nedsettes for å vurdere flerårige budsjetter på utvalgte områder og et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet.
  • Ikke åpne for petroleumsvirksomhet eller konsekvensutrede havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2013-1017.
  • Fedrekvoten settes til 10 uker.
  • Det etableres et eget utbyggingsselskap som skal løfte flere veiprosjekter og gjennomføre utbygging mer effektivt.

Les alle punktene og den politiske avtalen mellom de fire borgerlige partiene på Høyres nettside Hoyre.no.

- Har dere diskutert å dele opp oljefondet i flere fond, slik dere tidligere har ønsket en vurdering av?

- Det vil jeg ikke si noe om, sier Jan Tore Sanner.

- Betydelig satsing på veibygging
Fremskrittspartiets leder Siv Jensen mener partiet har oppnådd mye i avtalen som de fire borgerlige partiene har blitt enige om.

- Vi har fått gjennomslag for en betydelig satsing på veibygging, innstramming av asylpolitikken og fjerning av arveavgiften, sier Frp-leder Siv Jensen.

- Dette er historisk for både norsk politikk og for Fremskrittspartiet, sa Siv Jensen.

Jensen startet sitt innlegg med å takke de andre partilederne og nestlederne for godt klima, masse humor og konstruktivt arbeid i sonderingene.

Videre sier hun at hun mener avtalen som de fire partiene har inngått, er en god og stabil grunnmur.

Jensen ramset opp noen av sakene partiet har fått gjennomslag for. Blant disse var gjennomslag for å utrede og iverksette lovfestede rettigheter i eldreomsorgen, satsing på veibygging og innstramming i asylpolitikken.

Stoppet konsekvensutredning
De borgerlige er enige om amnesti for asylbarna og at Lofoten og Vesterålen ikke skal konsekvensutredes i denne perioden,

Venstre gikk til valg for et grønnere Norge og et løft i klimapolitikken, forklarer Venstre-leder Trine Skei Grande.

- Vi har stoppet en konsekvensutredning i Lofoten og Senja, sier Grande.