- Jeg er ikke overrasket over dommen. Dette er noe kommunen skulle betalt i 2008, sier Harald Langemyhr.

Langemyhr får 20 millioner fra Oslo kommune

Byggmester Harald Langemyhr er i Oslo tingrett tilkjent 14 millioner kroner i erstatning pluss forsinkelsesretter fra Oslo kommune, melder Tønsbergs Blad.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

- Dette er en kjempeoppreisning. Men at vi får penger, er egentlig en selvfølge, sier Langemyhr til Tønsbergs Blad. I 2012 ble han frikjent for grovt bedrageri av 18,4 millioner kroner mot Oslo kommune.

Byggmesteren mente Oslo kommune handlet grovt uaktsomt da de anmeldte ham og stengte to byggeplasser i 2008.

Saksøkte kommunen

I et sivilt søksmål mot kommunen krevde han 27 millioner kroner pluss forsinkelsesrente på 10 millioner. Nå er han tilkjent snaut 14 millioner med tillegg av renter fra november 2008, til sammen 20 millioner kroner.

- Jeg er ikke overrasket over dommen. Dette er noe kommunen skulle betalt i 2008. Vi har tross alt levert varer og arbeid som det ikke er gjort opp for, sier Langemyhr til avisen.

I den drøyt 120 sider lange dommen påpekes det riktignok at ingen av partene «har vunnet saken fullt ut eller i det vesentlige». Langemyhr vant ikke fram med erstatningskrav utenfor kontraktene. Kommunen trenger altså ikke betale noe utover de utestående beløpene for det arbeidet som er levert, samt renter.

Oslo kommune trenger heller ikke dekke utgifter Langemyhr har hatt i forbindelse med stenging av byggeplasser og heving av kontraktene. Disse utgiftene er ikke tatt med i sluttfakturaen, og kommunen fikk medhold i at det dermed ikke kan fremsettes krav om dekning senere.

Ikke en full seier

Omsorgsbygg og Oslo kommune sier de vant frem på «de vesentlige punktene» i saken.

- Vi er veldig fornøyd med premissene i dommen. Den fastslår at det har vært drevet sosial dumping, og det er en kamp hvor det er viktig for oss å gå i bresjen, sier administrerende direktør Per Morten Johansen i Omsorgsbygg til NTB. «Dommen fastslår også at det var riktig å anmelde forholdet», heter det i en pressemelding fra det kommunale selskapet.

Langemyhr slipper nemlig ikke fra saken uten noen alvorlige riper i lakken. Blant annet heter det i dommen at «Retten er ikke i tvil om at det foreligger massive brudd på arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, både i avtalt tid og faktisk arbeidstid, og lovens regler om overtid.» Sammen med andre forhold mener retten at «forholdene samlet var av en slik karakter og omfang at de oppfyller kriteriene for sosial dumping.»

Feil å heve kontrakt

Likevel mener retten at bruddene ikke var grunn nok til å heve kontrakten med Langemyhr.

- Hovedpoenget med dommen slik jeg ser det, er at kommunen ikke hadde lov til å heve kontrakten, ikke lov til å holde tilbake utstyr og maskiner og ikke rett til å stenge oss ute fra byggeplassen. Det er jeg veldig glad for at også retten mener, sier byggmesteren videre. Han mente kommunen handlet urettmessig da byggeplassene ved Økern sykehjem og Sinsen barnehage ble stengt i 2008.

Partene må dekke sine egne sakskostnader.