Gevinster ved handel i den virtuelle myntenheten bitcoin vil bli beskattet, ifølge Skattedirektoratet.

Nettvalutaen Bitcoins beskattes

Skatteetaten har bestemt seg for at Bitcoins verken er en valuta eller et finansieringstjeneste. Dermed vil handel med den populære nettvalutaen slå ut på selvangivelsen.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Bitcoins ble skapt for fire år siden og kan ikke styres eller reguleres av noen sentralbank eller offentlig myndighet.

Det er en virtuell internettvaluta som ikke eksisterer som fysiske sedler og mynter, men bare digitalt i databaser.

– Skattedirektoratet mener Bitcoins er et formuesobjekt, og skatteloven bestemmer at gevinst ved salg av formuesobjekter er skattepliktig inntekt, sier seksjonssjef Heidi Lindsbjørn i direktoratet til E24.

Skatteadvokat Atle Melø i Deloitte Advokatfirma mener det er flere problematiske sider ved etatens vurderinger.

– Det er paradoksalt at man i relasjon til skatt sammenligner Bitcoins med ordinære betalingsmidler, mens man i relasjon til merverdiavgift bedømmer det som en elektronisk tjeneste og ikke som noe betalingsmiddel, sier han.

Lindsbjørn understreker at direktoratet «verken har godkjent eller kan godkjenne Bitcoin» som valuta og at det er Finanstilsynet som må vurdere det.

Det eksisterer i dag vel 11 millioner Bitcoins. Systemet har en innebygd maksgrense på 21 millioner som man forventer å nå om 127 år.

Poenget med en slik avgrenset vekst er å unngå inflasjon.

Les også:
Iphone involvert i 14 prosent av alle tyverier