- I Norge er vel nesten alle sammen indoktrinert med "sannheten" om at det aldri lønner seg med fastrente. Jeg banner gjerne i rente-kirken og fremmer i dagens rentemarked en sterk anbefaling om det stikk motsatte, sier analysesjef Lars Mikelsen i Norcap.

Nordmenn har ikke hatt høyere andel fastrentelån på syv år.

Andelen fastrentelån av bankenes totale utlån økte nemlig fra 5,7 prosent i 3. kvartal til 7,3 prosent i 4. kvartal 2011, viser tall Statistisk Sentralbyrå la frem igår.

Fortsatt klokt å binde
Om en fortsatt ønsker å binde renten på boliglånet på et godt rentenivå er det derimot ikke for sent, mener økonomene.

De beste lånene med flytende rente ligger nå mellom 3,5 og 4,0 prosent effektiv rente. Mens de beste lånene med fem års bindingstid ligger på rundt 4,0 prosent effektiv rente og oppover. Vil du binde renten i 10 år er den effektive renten fra 4,5 prosent og oppover.

- Vinduet er ikke lukket. Om en treffer på bunn er en annen sak, men med kombinasjonen av at nivået er lavt, utlånsrenten til bankene er lav i forhold til innkjøpsrentene, og at rentene ikke kan falle under null, har det aldri vært smartere med lange fastrentelån, hevder Mikelsen.

Seniorøkonom i Nordea Katrine Boye tror ikke fastrenten kan komme mye lavere enn dagens nivå.  

- Fastrenten kan gå lavere, men trolig ikke mye. Om krisen i Europa blusser opp igjen slik at flere ønsker trygge papirer vil det presse ned tyske statsrenter som igjen kan legge press ned på de norske fastrentene. Utviklingen de siste månedene viser høyere risikoappetitt med oppgang i aksjemarkedene og mindre flukt inn i trygge papirer, sier Boye.

Nordmenn mer risikovillige
Seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets påpeker at rekordmange valgte å binde renten på studielånet i 2011. I de statlige låneinstitusjonene økte andelen fastrentelån fra 20 prosent i til 33 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2011. Haugland synes det er overraskende at ikke flere valgte å binde renten på boliglånet.

- Erf#229er viser at lave rentenivåer over lengre tid gir en forventning om et fortsatt lavt rentenivå. Boliglånskundene ser ikke ut til å frykte en renteoppgang, slik de gjorde på midten av 2000-tallet da 18 prosent valgte å binde renten, påpeker seniorøkonomen.

Haugland tror norske husholdninger er mer risikovillige sammenlignet med andre land.  

- Norske boliglånskunder er mindre opptatt av forutsigbarhet. I 2010 valgte 90 prosent av oss flytende rente, mens tilsvarende tall for svenske og amerikanske boliglånskunder var henholdsvis 60 og 20 prosent.

Fastrenten vil øke raskere
Mikelsen hevder at boliglånsrenten garantert kommer til å øke:

- Hvis verden går bedre vil rentenivået stige, hvis verden fortsatt går dårlig vil kredittmarginene øke og renten stige. Med andre ord vil boliglånsrenten øke uansett.

- Dersom renteendringen skyldes bedre tider vil det nok ta et par år før det begynner å synes, den flytende renten kan til og med falle litt. Dersom det globale kredittmarkedet forverres vil det gå langt raskere. Men fastrenten vil bevege seg før den flytende, sier Mikelsen.

Boye i Nordea ønsker ikke å komme med noen generell anbefaling om valg av rente, men spår bedre tider i norsk økonomi som kan føre til en høyere flytende rente.

- Fastrenten i Norge er svært lav nå på grunn av uro i Europa og lave renter på tyske statsobligasjoner som påvirker de norske fastrentene mest. Vi ser samtidig at norsk økonomi klarer seg ganske godt. Vi ser blant annet gode arbeidsmarkedstall. Det er derfor ikke utenkelig at vi får en oppgang i den flytende renten om ikke altfor lenge. Vår prognose er at Norges Bank setter opp styringsrenten i mars 2013.

Boye påpeker at dersom en ønsker forutsigbarhet i rentebetalingene er det utvilsom et gunstig nivå å binde renten på nå.

Les også:

- 15%-regelen er ikke hugget i stein

Flere binder renten

En av fem jubler ikke over lave renter (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.