Norske banker har så langt kommet noenlunde helskinnet ut av finanskrisen.

Regjeringen og Norges Banks likviditetstilførsel førte til at bankene kom seg gjennom den turbulente perioden i forbindelse med at finanskrisen slo til ifjor høst.

Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad mener imidlertid at faren langt fra er over.

- Bankene trenger mer kapital for å bedre tilgangen på finansiering og være robuste i fremtiden. De bør være føre var og bygge opp kapitalen nå, sier Qvigstad i en pressemelding i forbindelse med at Norges Bank legger frem årets første utgave av rapporten om finansiell stabilitet.

Qvigstad viser til at Statens finansfond er opprettet slik at bankene lettere kan styrke soliditeten, og det vil bedre evnen til å formidle kreditt.

Økte tap
I rapporten advarer Norges Bank om at bankenes tap på utlån vil fortsette å øke etter hvert som den økonomiske nedgangen rammer låntakerne. Sentralbanken nevner spesielt sektorer som næringseiendom og shipping.

Dersom den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått, forventes det at bankene fortsatt vil overholde myndighetenes kapitalkrav, heter det i pressemeldingen fra sentralbanken.

- Bankene må likevel ta høyde for uværsdager når de vurderer sitt kapitalbehov. Soliditeten kan styrkes ved å øke inntektene, redusere kostnadene eller gjennom tilførsel av ny kapital. Kapitalen kan de reise enten fra eksisterende eiere, i markedet eller ved å søke Statens finansfond, sier visesentralbanksjef Jan F: Qvigstad.

Stresstester
Norges Bank har gjennomført stresstester av bankene for å vurdere konsekvensene av at flere risikofaktorer inntreffer samtidig. I dette alternativet analyseres virkningene av at nedgangen i norsk økonomi blir dypere og mer langvarig enn ventet, blant annet som følge av et større fall i eksporten og lav oljepris.

I et slikt scenario vil mange banker få problemer med kapitaldekningen, skriver Norges Bank i rapporten.

Ifølge rapporten har finanskrisen avdekket at det er behov for mer kjernekapital av god kvalitet i finansinstitusjonene. På sikt, når finanskrisen er over, vil nye reguleringer trolig gi høyere kapitalkrav til bankene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.