- Oslo trenger fortsatt boliger for folk med vanlig inntekt. Jeg synes boligprisveksten er skremmende, sier tidligere statsråd Kari Gjesteby, som er leder for Boligvekstutvalget.

For en drøy måned siden utpekte Byrådet i Oslo et hurtigarbeidende utvalg som skal peke på hindringene som ligger i veien for at boligbyggerne skal kunne bygge flere boliger i hovedstaden.

Nå har Boligvekstutvalget levert sin første delrapport. Den består av 13 korte punkter.

- Viktig å få opp tempoet

- Punktene skal kunne bidra til at tempoet økes i produksjonen av boliger i Oslo. Folk har både behov for å komme seg inn i boligmarkedet, og kjøpe seg noe større når familien trenger det. Derfor er det veldig viktig å få opp tempoet i boligbyggingen. Og jeg håper at man raskt skal merke at det blir mer trykk i behandlingen av saker, sier Gjesteby.

Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG) ser også med uro på prisveksten. Siste 12 måneder har prisene i Oslo steget 12,8 prosent.

- Jeg er bekymret. Spesielt fordi det blir vanskeligere og vanskeligere for unge mennesker å komme inn på boligmarkedet. Det er jo en av de viktigste grunnen til at vi som byråd har så sterkt fokus på å få økt boligbyggingen. Oslo skal være en by for alle. Og da må det være mulig å komme inn i boligmarkedet, sier Marcussen.

Hittill i år er det ferdigregulert 2047 boenheter i Oslo, som er vedtatt av bystyret. Tallene inkluderer 605 studentboliger.

Strammere tidsfrister

Temaet for den første leveransen fra Boligvekstutvalget er forslag til forenklinger i regelverk og prosesser.

Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG) sier arbeidet med å sortere ut punktene som skal følges opp starter rett etter sommeren.

- Hvor raskt kan dere få iverksatt forslagene dere liker?

- Det varierer. Noe kan avgjøres i min avdeling, mens andre punkter må behandles i byrådet eller bystyret, sier Marcussen.

Boligvekstutvalget foreslår blant annet økt kapasitet på behandling av reguleringssaker, strammere tidsfrister, færre behandlingsrunder og senket krav til bilparkering i alle områder i Oslo.

Se alle punktene nederst i artikkelen

Prioriterer store boligprosjekter

Boligvekstutvalget foreslår også at Plan- og bygningsetaten må prioritere større prosjekter med mer enn 100 boliger.

Flere av de store utbyggerne har tidligere pekt på at det er viktig å kunne tilby nye boliger på mange steder i byen samtidig, ettersom de på boligjakt ikke nødvendigvis ønsker å bo på akkurat samme sted.

- Det er ikke noe motstridende i å prioritere større boligprosjekter og samtidig at det bygges boliger over hele byen, sier Marcussen.

- Prosjekter på over 100 boliger bør prioriteres fremfor enkelthus fordi det monner litt, sier Gjesteby.

Boligvekstutvalgets første møte over sommeren skal ta for seg leilighetsfordelingsnormen. Leilighetsnormen i Oslo innebærer kort fortalt at ingen nye sentrumsnære boliger skal være under 35 kvadratmeter, og 50 prosent av boligene i nye prosjekter skal være over 80 kvadratmeter.

Deretter skal utvalget blant annet ta for seg mulige tiltak knyttet til vedtatte planer, kostnadselementer, boligprodusentenes utbyggingskapasitet og tidsbruk, muligheter knyttet til kommuneplanen og styrket offentlig arrangement i gjennomføring av boligprosjekter.

- Virker ikke gjennomtenkt

Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes forening er positiv til forslagene.

- Utvalget har tatt tak i ting man kan gjøre noe med på kort sikt. Spørsmålet er hvor raskt Byrådet klarer å implementere dette, sier Jæger.

Samfunnsøkonom Mari O. Mamre synes det er spesielt viktig å få på plass forslagene om redusert byråkrati og kortere beslutningslinjer i regulerings- og byggesaker.

- Det gjenstår jo en del viktige spørsmål som fortetting og hva slags boenheter som skal bygges. Jeg hadde også håpet utvalget hadde gått noe lenger i å styrke Plan- og bygningsetaten og kreve enda raskere saksbehandling og tøffere prioriteringer, sier Mamre.

Prioritering av større prosjekter betyr samtidig en nedprioritering av mindre boligprosjekter, påpeker Høyres fraksjonsleder for byutvikling Pia Farstad von Hall.

- Effekten av dette er ikke nødvendigvis flere boliger ut i markedet, men en konsentrasjon av større boligprosjekter på færre steder. Boligutviklerne har bedt om at det skal reguleres prosjekter mange steder i byen siden de ikke får solgt mer enn 150-200 leiligheter i et område per år. Dette forslaget virker ikke gjennomtenkt, sier von Hall.

Høyre savner flere forslag. Blant annet prøvesalg av tomter, som innebærer at en utbygger kan kjøpe en tomt av kommunen med en klausul om tilbakesalg til kommunen om tomten likevel ikke kan realiseres til et nytt boligprosjekt. Fraksjonslederen vil også stramme inn på tiden Plan- og bygningsetaten bruker på alternative planer til utbyggernes prosjekter.

Les også:
- Ekstrem prisvekst i Oslo

DNs boligpanel: Varsler kraftig prisvekst i årevis 

Spår rekordår for dyre sjøhytter: Markedets dyreste hytte solgt med rabatt

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.