- Det er en skjebnestund for deler av vårt konkurranseutsatte næringsliv. Derfor er det avgjørende at man får på plass en omstillingspakke for den delen av næringslivet, sier nesteleder i Høyre, Jan Tore Sanner.

Knut Sunde i Norsk Industri mener situasjonen er kritisk for mange norske bedrifter, og reagerer på at de likevel ikke får viktig omstillingsstøtte.

Les: - Være eller ikke være for bedriftene

Sanner sier til DN.no at han deler bekymringen, og mener politikerne må gjøre det de kan for å bedre rammebetingelsene.

- Vi må sørge for å bli bedre der andre blir billigere, sier han til DN.no.

Høyre krever derfor at regjeringen gir rom for en omstillingspakke i Revidert Nasjonalbudsjett.

- Hvorvidt det blir aktuelt å fremme nye tiltak i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett må vi komme tilbake til. Regjeringen følger den økonomiske situasjonen nøye, og er beredt til å komme med tiltak dersom situasjonen krever det, skriver finansminister Sigbjørn Johnsen i en epost til DN.no.

Ansvarlighet viktigere
Johnsen mener forutsigbarhet i den økonomiske politikken er den beste hjelpen til konkurranseutsatt næringsliv.

- Det viktigste regjeringen kan gjøre for eksportindustrien er å fortsette å føre en forsvarlig økonomisk politikk, slik at vi demper presset på renten og kronekursen. Bruker vi for mye oljepenger, vil konkurranseutsatte næringer bli presset ut, sier Johnsen.

Mer til forskning
Det er flere tiltak Høyre mener kan bidra til å gjøre det enklere for konkurranseutsatt næringsliv å takle utfordringene de står overfor.

Bevilgningene til næringsrettet forskning må økes kraftig.

- Regjeringen har gjennom mange år nedprioritert forskning, og økt skattene for næringslivet. Det kan koste mange jobber i konkurranseutsatt sektor, sier Sanner.

Sunde i Norsk Industri og avdelingsdirektør Eirik Normann i Forskningsrådet har tidligere fortalt til DN.no at de aller fleste som søker om støtte fra Forskningsrådet får avslag.

- Jeg mener det er meget bekymringsfullt at Norges forskningsråd avviser tre av fire søknader, når de samtidig sier at 60 prosent av søknadene egentlig burde vært innvilget, sier Sanner.

Han mener dette skyldes at det har vært nullvekst i forskningsbudsjettene både i 2011 og 2012.

- Det synes som om Høyre glemmer at Norge ligger på andreplass i OECD-området når vi ser på offentlig finansiert forskning per innbygger. Forskning er høyt prioritert av denne regjeringen, og forskningsbevilgningene har økt med 65 prosent siden 2005, parererfinansminister Sigbjørn Johnsen.
anslag fra Kunnskapsdepartementet


Inkludert Skattefunn-ordningen blir anslaget for den offentlige FoU-finansieringen på 25,5 milliarder kroner, noe som tilsvarer om lag 0,92 prosent av BNP.Har endret satsene
Høyre mener også at bedre avskrivningssatser på maskiner er viktig.

- Det vil bidra til at den delen av norsk næringsliv som går bra våger investere mer, sier Sanner.

Johnsen viser til at regjeringen allerede har endret avskrivningsreglene.

- Så sent som i årets budsjett er avskrivningsreglene endret. Regjeringen har foretatt flere forbedringer i disse reglene, og dette omfatter blant annet aluminiumsverk, sier finansministeren til DN.no.

Skattelette og økte bevilgninger
Høyre har ytterligere to tiltak de mener bør innføres i Revidert Nasjonalbudsjett.

Skatten på arbeidende kapital må trappes ned, mener Høyre.

- Denne skatten er doblet siden 2005. Dette er en av de særnorske skattene som legger en ekstra stein til byrden for norske bedrifter, sier Sanner.

I tillegg må midlene til bedriftsintern opplæring også økes, mener Høyre.

Johnsen vil være forsiktig med å bruke oljepenger i en situasjon der Norge har en helt annen økonomisk utvikling enn våre handelspartnere. Han peker på at dersom vi bruker mye oljepenger, vil situasjonen bli enda vanskeligere for de konkurranseutsatte næringene.

- I denne situasjonen er det overraskende at Høyre både vil gi skattelette og øke bevilgningene uten å vise noen form for inndekning, sier finansministeren.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.