Igår troppet en samlet finansnæring opp hos finansminister Sigbjørn Johnsen for å forklare konsekvensene at de mange regelverksendringene som er på trappene for finansnæringen, skriver Dagens Næringsliv.

Toppsjef Idar Kreutzer i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNO) hadde i tillegg med seg en analyse av prisveksten i det norske boligmarkedet.

– Det er ingen boligboble i Norge. Den høye prisveksten kan forklares med for lav boligbygging. Derfor blir det feil å «straffe» bankene, mener Kreutzer.

Han sier de ikke finner noen boble, hvor prisene har tatt av i forhold til realøkonomien.

- Vi har brukt det samme verktøyet Norges Bank bruker, og vi finner at man kan forklare dagens boligpriser med fundamentale makroforhold i norsk økonomi, sier Kreutzer, som uttaler seg på vegne av en samlet norsk banknæring. 120 banker.

Flere årsaker
Kreutzer og FNO mener den sterke boligprisveksten ikke skyldes løsslupne banker men utviklingen i rentenivå, lav arbeidsledighet, sterk befolkningsvekst, sentralisering og for lav boligbygging.

– Vår rapport viser at det vil ha begrenset effekt å strupe finansieringen. Det som vil ha effekt er økt boligbygging, sier Kreutzer til Dagene Næringsliv.

Effekten av bankenes tilpasning til nye krav merkes allerede. Obos stoppet nylig et eneboligprosjekt på Nordstrand i Oslo, fordi utbyggeren Mesterhus ikke klarte å stille de finansielle garantier Obos krevde.

- Rekordnivå
Myndighetenes er også bekymret over høy gjeld hos husholdningene, men tall fra FNOs forventningsundersøkelse viser at det som øker mest er viljen og ønsket om å betale ned lån hos husholdningene.

– Spareraten er på åtte-ni prosent. Det er rekordnivå. Og den mest populære sparemåten er nedbetaling av gjeld, sier Kreutzer til DN.

Kreutzer sier imidlertid til avisen at det er viktig at låntakere med høy belåning så raskt som mulig bringer den ned på et nivå som tåler et boligprisfall, en markert renteoppgang eller lavere inntektsvekst.

Les også: Mye høyere pris- enn lønnsvekst: - Det kan ikke fortsette slik- Forvent en ubehagelig slutt på boligboblen i Norge
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.