I helgen kunne DN.no fortelle om ekssalgssjefen Ove Kristoffersen (59) som etter 300 søknader ikke har fått jobb. For til tross for rekordhett arbeidsmarked er det enkelte grupper mennesker som slett ikke opplever at veien ut i arbeidsmarkedet ligger åpen for dem.

55 prosent sliter
Det gjelder blant annet eldre. Hele 55 prosent av de over 60 år som søker arbeid, lykkes ikke, men går i stedet over på en form for langtidsstønad. Tilsvarende er det bare 25 prosent av de mellom 50-59 år som ikke lykkes med å komme ut i arbeid.

Seksjonssjef for statistikk og utredning i NAV, Stein Langeland, påpeker at andelen arbeidssøkende blant de eldre som lykkes er økende.

- Når en ser på ledigheten er den ikke så høy for de eldre, det er ganske mange av dem som kommer i jobb. Men det er tyngre for de eldre å finne seg jobb igjen når de har mistet den. Mange av dem synes det er tungt å skaffe seg ny kompetanse og begynne på en ny yrkeskarriere, sier Langeland.

Mange muligheter - i bredden
De som fremdeles strever kan derfor ha nytte av å endre taktikken, mener han.

- Jeg synes det er viktig, både for eldre og yngre at de oreinterer seg bredt. Hvis du undersøker hva som finnes, er det ganske mange muligheter i arbeidsmarkedet nå, sier han.

En årsak til at de eldre sliter, kan ifølge Langeland være at de fokuserer for mye på den type jobb de hadde før de ble arbeidsledig.

  - Man ser kanskje for seg at en videre karriere innen samme yrkesgren. Jeg har full forståelse for at man søker mot det man har mest lyst på. Men arbeidslivet har større spekter enn den enkelte tenker igjennom. Utvider man søket, vil man oppdage ting man ikke er klar over, sier Langeland.

- Mener du at for eksempel en tidligere direktør bør for eksempel søke på jobb som drosjesjåfør?

- NAV vil i utgangspunktet prøve å finne en jobb som er i samsvar med den kompetanse og de interesser søkeren har. Men i retten til dagpenger ligger det jo at du er villig til å ta et hvert arbeid. Men direktøren bør kanskje utvide søket til å gjelde for eksempel markedsføringsjobber, der han kan ha god kompetanse, sier Langeland.

- Må søke mange jobber
Til de som føler at de har søkt veldig mange jobber uten å lykkes, har Langeland et råd: Ikke gi opp.

- Arbeidsmarkedet er ganske stort, og da sier det seg selv at man kanskje må søke ganske mange jobber før man lykkes, sier han.

- Men er det ikke riktig at eldre diskrimineres på grunn av alder da?

- Jo, det skjer fortsatt blant veldig mange arbeidsgivere. Samtidig viser utviklingen at stadig flere arbeidsgivere vet å verdsette den kompetansen de eldre sitter med.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.