Steen er i Høyesterett dømt til ti måneders fengsel for kursmanipulasjon. Fire måneder av straffen er gjort betinget.

Det er første gang en slik sak er prøvd for Høyesterett. Steen sto tiltalt for å ha manipulert sluttkursen i det børsnoterte selskapet Findexa siste børsdag i 2004.

Les om de forrige rettsrundene her:

- Som å pisse i buksa

Millionbot for kursmanipulasjon

Findexa-aksjer ble i sluttauksjonen solgt til en pris som lå vesentlig under markedskurs, opplyser Økokrim.

– Dommen i Høyesterett er prinsipielt viktig når det gjelder strafferammen i slike saker, skriver Økokrim i en pressemelding.

Påvirket aksjekursen
Sluttkursmanipulasjon er kjøp eller salg på slutten av handelsdagen for å flytte kursen til et gunstigere nivå. Sluttkursen er viktig fordi de brukes for å beregne selskapers markedsverdi.

Den tidligere fondsforvalteren ble dømt både i tingretten og lagmannsretten for brudd på verdipapirhandellovens bestemmelser om markedsmanipulasjon. I tillegg ble han dømt for brudd på god forretningsskikk og for trygdemisbruk.

Skjerpet straffen
Lagmannsretten dømte mannen til seks måneders fengsel, men Høyesterett valgte å skjerpe straffen til ti måneder.

«Vi har her å gjøre med et område hvor forbudsbestemmelsene i det vesentlige er satt av hensyn til allmenne samfunnsverdier. En straffereaksjon vil da ofte være et virkemiddel for å skape respekt for og etterlevelse av slike »spilleregler”. Dette taler for at brudd på reglene må føre til en følbar reaksjon", heter det i dommen. (©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.