På torsdag legger sentralbanksjef Øystein Olsen frem den ferske rentebeslutningen, og dokumentet «Pengepolitisk Rapport» som staker ut kursen for rentepolitikken fremover.

Det knyttes ikke særlig stor spenning til selve rentebeslutningen, ettersom de fleste makroøkonomer venter at Olsen vil holde renten i ro på 1,5 prosent i hvert fall til over sommeren. Det er mer spenning knyttet til rapporten og rentebanen, som kommer til å gi en god indikasjon på når renten settes opp neste gang.

De siste ukene og månedene har det kommet nøkkeltall, rapporter og nyheter som alle tyder på at vi kan være inne i en periode der utviklingen snur for norsk økonomi.

Handelsbanken skriver i en oppdatering mandag at det er spesielt tre ting som trekker i retning av at Norges Bank kommer til å kutte rentebanen nå:

  • Den svake inflasjonen - ferske kjerneinflasjonstall viser en årlig prisvekst på 1,1 prosent, milevis unna Norges Banks mål om en langsiktig inflasjon på 2,5 prosent.
  • Svak vekst i Fastlands-BNP - i 2012 var den 0,25 prosentpoeng lavere enn Norges Bank hadde sett for seg
  • Sterk kronekurs - kronen har styrket seg mer enn Norges Bank hadde sett for seg

- I sum mener vi at disse faktorene rettferdiggjør en nedjustering av rentebanen med 0,25 prosentpoeng og indikerer også at et rentekutt hadde vært fornuftig nå, skriver Handelsbanken.

Renteheving mot slutten av året
Handelsbanken tror imidlertid ikke at Olsen kommer til å kutte renten nå på torsdag:

- Vi tror heller at han kommer til å presentere en rentebane der den første rentehevingen er dyttet lenger inn i fremtiden, mest sannsynlig mot slutten av året.

Samtlige 12 økonomer TDN Finans har snakket med tror Norges Bank holder styringsrenten uendret på 1,50 prosent førstkommende torsdag.

De fleste tror at neste renteendring, som ventes å være en heving, kommer i slutten av 2013 eller en gang i løpet av første halvår 2014.

Les også: Syv økonomer tar pulsen på Norge: Slik er norsk økonomi akkurat nå

DN.no følger rentebeslutningen torsdag klokken 10.00. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.