Stavanger: Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) mener oppskriften på det han kaller en «40 år lang suksesshistorie» ikke er spesielt komplisert:

- Vi har jobbet hardt arbeid og vi har funnet oljen, sa olje- og energiminister Tord Lien (Frp) da han onsdag åpnet LOs olje- og gasskonferanse i Stavanger.

Foran den topptunge forsamlingen, som er samlet i oljebyen for å diskutere fremtiden for norsk petroleumssektor, benyttet Lien videre anledningen til å lufte noen tanker om den såkalte todelingen i norsk økonomi.

- Jeg har lurt litt på dette med todelingen. Jeg sliter litt med å forstå hvordan olje og gass kan være et problem. Olje- og gassektoren har gitt oss ekstrem handlefrihet, og vi sysselsetter direkte 250.000 mann i disse to næringene. Også snakker man om fortrening av annet næringsliv. Javel? spurte ministeren.

- I Hammerfest får jeg høre at reiselivet vil bli fortrengt av olje- og gassnæringen. Er det noen som har vært i Hammerfest i 1985? I dag er det fire hoteller der. Det er økt aktivitet i reiselivsnæringen i Tromsø, Harstad, Sandnessjøen og Kristiansund. Og så er olje- og gassnæringen en trussel? Jeg er ikke enig, sa Lien.

Møter utfordringer
LO-konferansen har fått tittelen «Etter stortingsvalget», og de neste dagene vil oljeselskapene og leverandørbedriftene trolig bruke mye tid på å diskutere hvordan de skal møte utfordringene som er ventet i tiden fremover - en tid som er mer usikker enn på lenge.

For mens det stadig meldes om nye funn på norsk sokkel, har den totale norske olje- og gassproduksjonen gjennom flere år vært fallende. Situasjonen blir ikke bedre av at investeringsnivået nå slakker av.

Lien understreker at han selv ikke er blitt pessimist. Overfor DN.no peker han spesielt på mulighetene innen norsk gass.

- Norge har klart å opprettholde eksporten av gass til en fortsatt noenlunde brukbar pris, selv i en situasjon hvor det europeiske markedet har blitt utsatt for noen store endringer på energisiden, med blant annet importen av kull fra USA. Jeg tror ikke importen av kull kan fortsette, og så vet vi at produksjon av gass i Europa kommer til å gå ned. Europa kommer i fremtiden til å ha stor bruk for norske energiressurser, så på den siden ser ikke jeg noe bekymring, sier Lien.

- På mellomlang sikt kommer det imidlertid til å bli utfordrende å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel. Derfor er det viktig å satse på å lete mer, få mest mulig ut av de reservoarene som er i produksjon og finne mer olje og gass, også i de områdene som vi på en måte var ferdige med for 15 år siden, sier ministeren.

Høyt kostnadspress
Oljenæringen sliter i dag med at mye av gevinsten ved en høy oljepris blir spist opp av at kostnadene på norsk sokkel nærmest har eksplodert. Høye kostnader blir også pekt på som årsaken til at utbyggingsoppdrag ryker til fordel for leverandører i utlandet.

Lien kan forsikre om at dette problemet har førsteprioritet hos han, og viser i den sammenheng til at den nye regjeringen har økt petroleumsforskningen med 30 millioner.

- Jeg tror det å komme tilbake til et historisk nivå når det gjelder forskning og utvikling, er det aller viktigste vi kan gjøre med kostnadspresset. Da vil samarbeidet mellom leverandører, oljeselskaper og norske forskningsmiljøer være svært viktig, sier Lien.

- Hvordan kan rammevilkårene bedres?

- Rammevilkårene er også en del av de tingene vi må se på. Noen av dem er Finansdepartementets ansvar. Det er prosesser vi vil sette i gang sammen med dem, svarer Lien.

- Hardt arbeid
Selv om Lien er nokså skråsikker på at det norske oljeeventyret har mange gode år foran seg, betviler han ikke at flere av deltakerne på dagens LO-konferanse merker at utviklingen allerede har snudd litt.

- Det er klart at konjunkturene er der og ting skifter. Vi ser at verftsindustrien har hatt noen utfordringer, mens vi ser at modifikasjoner og utviklingsprosjekter i stor grad fortsatt gjøres av norske aktører, sier Lien.

- Det er ingenting som går greit av seg selv. Det er hardt arbeid og det er kunnskapsutvikling, mener han.

Les mer fra LO-konferansen: - NHO krisemaksimerer

Les mer:
Venter investeringer på 224 milliarder kroner
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.