– Nærheten til olje- og gassutbygginger for 150 milliarder kroner de kommende årene kan bli vanskelig å utnytte for Finnmark.

Det spår bedriftsutviklingsselskapet Bedriftskompetanse i en rapport som presenteres i Kirkenes fredag. I rapporten gjennomgås muligheter og utfordringer for lokal industri og leverandører til et mulig andre trinn (Tog II) på Snøhvit og første utbyggingstrinn Shtokmanutbyggingen på russisk side i Barentshavet.

Dramatiske konsekvenser

Disse to prosjektene vil sammen med den planlagte utbyggingen av oljefeltet Goliat utenfor kysten av Vest-Finnmark kunne føre til investeringer på rundt 150 milliarder kroner de kommende årene. I rapporten pekes det på at mangelen på kvalifisert arbeidskraft allerede i dag er et hinder for at små og mellomstore bedrifter i Finnmark kan ekspandere og være med i petroleumseventyret.

«I forhold til realisering av nye, større industri- og næringsprosjekt i Finnmark er dette en situasjon som kan gi dramatiske konsekvenser», heter det i rapporten.

Hard konkurranse

Til nå har nærheten til Russland blitt sett som en god mulighet for å lokke kvalifiserte russere til godt betalte jobber i Norge. Men i Murmansk og Arkhangelsk er arbeidsmarkedet enda strammere enn på norsk side. Her lokker dessuten bedre betalte jobber i St. Petersburg og Moskva. Rundt hovedstaden skal det ikke være mulig å oppdrive en anleggsmaskin i en radius av 750 kilometer de kommende årene.

I et Russland som de siste ti årene opplevd en årlig økonomisk vekst på 7-10 prosent har fylkesadministrasjonen i Murmansk gjort et mislykket forsøk på å importere 5000 arbeidere fra Kina til byggeprosjekter i Murmansk og Novaja Semlja. Guvernør Jurij Jevdokimov har overfor daværende arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen i februar i år gjort det klart at det for russerne er mer interessant å invitere nordmenn til å delta i byggeprosjekt i Murmansk.

Like gode betingelser

De siste 15 årene har det vært en yndet øvelse fra norsk side å karakterisere den norsk-russiske grensen i nord som den grensen i verden der forskjellene i inntekter og levekår er størst. Rapporten fra Bedriftskompetanse sier imidlertid at «mange profesjoner innenfor privat sektor i Russland i dag har et lønnsnivå som relativt sett kan konkurrere med Norge».

Som et eksempel vises det i rapporten til at Kimek Offshore i Kirkenes ifjor stanset et kvalifiseringsprogram som over flere år har gitt verftsbedriften tilgang på russiske sveisere. Årsaken var at det siste kullet valgte å bli i Russland da de fikk konkurransedyktige betingelser ved et verft i Severodinsk utenfor Arkhangelsk.

I rapporten som er laget på oppdrag av Finnmark fylke, Barentssekretariatet, og Innovasjon Norge, anbefaler Bedriftskompetanse å satse på opplæringstiltak i fylket. Finland, Polen og Baltikum er både i Finnmark og resten av landet mulige kilder for arbeidsinnvandring. Men også her vil konkurransen, ikke minst fra Russland hardne til. Dermed fremstår India, Kina, Sørøst-Asia, men også afrikanske land som muligheter som bør vurderes, heter det i rapporten. (©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.