I en årrekke har Rema-sjef Ole Robert Reitan og kona Monica Tønnessen Reitan bestridt deler av millionregningen for elektroarbeidene som ble utført i ekteparets bolig i Eilert Sundts gate i Oslo. Arbeidene med oppussingen av den 1100 kvadratmeter store boligen pågikk i flere år frem til Reitan flyttet inn i april 2012, og kostet tilsammen 109 millioner kroner.

Elektrofirmaet Totaltek vant imidlertid frem både i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett. Rema-arvingen og kona anket til Høyesterett, men i mellomtiden gikk Toltaltek konkurs etter selv å ha begjært oppbud. Dermed ble tvisten satt på vent, men i midten av mars i år kom striden opp for Høyesterett.

Les også: Reitan dømt igjen til å betale 8 mill. ekstra til elektrofirma

Banken Nordea har pant i de utestående fordringene som ligger i konkursboet etter Totaltek, og vil kreve inn elektrikerregningen som med forsinkelsesrenter nå er på over 9,5 millioner kroner. I tillegg kommer sakskostnader dersom Nordeas skulle vinne frem mot Ole Robert Reitan og kona hans.

Den ferske dommen fra Høyesterett gir imidlertid Reitan-familien medhold og opphever lagmannsrettens dom. Striden sendes dermed tilbake til lagmannsretten for en ny runde der, og motparten må også dekke sakskostnadene til Ole Robert Reitan og Monica Tønnessen Reitan på 428.220 kroner.

- Betydning for alle norske forbrukere

- Vi er glade for at Høyesterett ga Reitan medhold. Dommen får betydning for alle norske forbrukere som mottar prisopplysninger fra en håndverker/entreprenør fremover. Etter Høyesteretts dom kan forbrukere nå vite at den klare hovedregelen er at nesten enhver prisopplysning som gis av en håndverker/entreprenør vil være et prisoverslag som forplikter håndverkeren. Dette er den prinsipielle siden av saken som er en av årsakene til at Reitan valgte å anke lagmannsrettens dom, skriver senioradvokat Øystein Myre Bremset i advokatselskapet BA-HR i en epost til DN.

Han representerte Reitan-ekteparet i Høyesterett. Motpartens advokat, Selmer-partner Svein Sulland, forteller at det nok tar ett til halvannet år å få en rettskraftig avgjørelse på tvisten i lagmannsretten. Klientene hans, Nordea og Totalteks konkursbo, har ikke tatt endelig stilling til om de tar saken videre til lagmannsretten.

Les også: Reitans tar ut 200 mill. i utbytte

- Ved første gangs gjennomlesning virker dommen sterkt forbrukervennlig og tar ikke hensyn til at hele prosjektet var styrt av en profesjonell organisasjon. Høyesterett har tydeligvis ønsket å forenkle grensedragningen mellom prisoverslag og ikke bindende prisopplysning så mye som mulig for å unngå de mange sakene som har oppstått de siste årene. Rådet til alle entreprenører i disse sakene må være at det ikke skal uttrykkes noe om pris hvis de ikke er forberedt på å gi fast pris. Hvis det gis budsjetter eller overslag som ikke er ment å være bindene, må det gis klart skriftlig uttrykk for at det ikke er bindende prisoverslag, kommenterer Svein Sulland.

57 høyttalere til 941.455 kroner

Det første prisoverslaget for de elektriske arbeidene fra Totaltek var på 7,1 millioner kroner. Men kostnadene økte og økte underveis, spesielt like før ferdigstillelse. Blant annet er det det installert Hi-fi-anlegg med 57 høyttalere til 941.455 kroner, Led-lys i skap til 600.000 kroner, port-telefon til 238.599 kroner og elektrofirmaet krevde 511.500 kroner i overtid og mat. 

«En sluttregning bør aldri komme som et sjokk for den som mottar den. Det er uforståelig hvordan Totaltek i mars 2012 kunne anslå en totalpris på 12,6 millioner kroner, for så å presentere en sluttregning på 19,5 milliioner kroner i løpet av april og mai. Beløpet lar seg ikke forklare», hevdet Reitan-ekteparets prosessfullmektig i Oslo tingrett.

Les også: Ny pizzakjempe: Peppes sluker Dolly  

- Etter vårt skjønn er det et tankekors at det er de færreste forbrukere som har ressurser til å kjøre en slik sak gjennom tre instanser i rettssystemet i tillegg til å bære budsjettoverskridelsen saken handler om. De aller fleste forbrukere ville ha blitt tvunget til å betale regningen før man hadde kommet så langt som til Høyesterett, selv om man rettslig sett ikke var forpliktet til det, påpeker Reitan-familiens prosessfullmektig, senioradvokat Øystein Myre Bremset i advokatselskapet BA-HR.

Og understreker videre:

Kjøpte huset for 39,5 mill.

- Prisoverslagsregelen i håndverkertjenesteloven og bustadoppføringsloven har blitt misforstått av domstolene i Norge i en rekke saker, og det er et titalls forbrukere som har fått uriktige lagmannsrettsdommer mot seg siden år 2000. Denne uheldige rettsutviklingen er nå korrigert for fremtiden ved at Høyesterett har klargjort hva som vil være et prisoverslag etter forbrukerlovgivningen. Når entreprenøren har gitt en prisopplysning til forbrukeren, er han forpliktet uten at det må inngås noen nærmere avtale. Når et prisoverslag er gitt, kan ikke håndverkerens vederlag overstige prisoverslaget vesentlig, og maksimalt med 15 prosent.

Rema-sjef Ole Robert Reitan og hans kone Monica gav 39,5 millioner kroner for boligen da de høsten 2009 kjøpte den av den fallerte finansmannen Bjørn Sellæg. Siden den gang er huset bygget om fra en byvilla med fem separate leiligheter til å bli enebolig. Under ombyggingen er det ikke spart på noe. Det er blant annet installert heis og matheis i villaen og bygget et lysthus i hagen.

LES OGSÅ OM:

Kvinnen bak Marimekko: 86 år og på moten igjen d2+

DNB-revisoren: Måtte forsvare seg på sparket dn+

Brennhett leilighetsmarked: Kjøpte én leilighet i uken i ett år dn+

Får pepper for styringen av Oljefondet dn+  

Obligasjonseiere i harnisk: – Skittent og høyt spill dn+

Tidligere eier:  Sellæg må sone tre år

 

Hørt denne?

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.