Tvert om mener hedgefondforvalteren i WarrenWicklund at de omstridte finansielle produktene er samme type investering som kommandittselskap - en god gammel norsk finansieringsmodell.

Verdipapirloven fastslår at det er ulovlig å markedsføre hedgefond i Norge. Kredittilsynet vurderer nå om Terra har gjort noe ulovlig. Både om det er et hegdefond de har solgt og om rådgivningen Terra har gitt til kommunene regnes som markedsføring er til vurdering.

Les mer: - Terra kan ha brutt loven

Les mer: Citibank bekrefter hedgefond

Uenige eksperter
Nå uttaler Citigroup at investeringen Terra Securities har solgt til nordlandskommunene kan kalles hedgefond, og det kommer frem at de sorterer investeringene under alternative investeringer, og deretter hedgefond, sammen med syv andre investeringstyper. Tidligere har norske eksperter uttalt det samme.

Professor i økonomi ved handelshøyskolen i Bergen, Thore Johnsen, uttalte til NTB at han ikke var i tvil.

– Dette fondet har alle karakteristikker som gjør at det er et hedgefond, sa han.

Peter Warren er altså helt uenig.

- Problemet er at man i Norge bruker mye tid på regulering, men man skjeler ikke til utenlandsk erf#229. Dermed får vi en tysk rettspraksis. Alt som ikke er tillatt blir forbudt. Men så oppstår det store hull i lovverket som gjør at man kan introdusere andre, mer spekulative alternativer uten at det omfattes av reguleringen, sier han.

Rammes ikke
- Så du tror ikke Terras produkter blir rammet av hedgefondreguleringene i verdipapirloven?

- Nei, det tviler jeg på.

- I et hedgefond er du ikke ansvarlig for annet enn det du har investert. Dette er en SPV, og det er ikke et hedgefond. SPV er en investering som opprettes for å gjøre en bestemt ting.

- Hvordan har det seg at Citigroup sier det er det?

- Hedgefond er blitt brukt som et paraplybegrep for alternative investeringer, men det er ikke hedgefond slik man vanligvis definerer det. Citigroup står selvsagt fritt til å kalle det hva de vil, men forskjellen mellom denne aktive forvaltningsavtalen konstruert som et kommandittselskap og et hedgefond er meget klare, sier Warren.

Kommandittselskap
Warren forklarer at det absolutt ikke er uvanlig at man må garantere for midler ut over investeringene sine.

- Den beste norske oversettelsen for SPV er et kommandittselskap, noe mange norske investorer har brent seg på, forklarer han.

Hedgefond, i likhet med aksjefond, begrenser eventuelle tap for investorene til innskuddet, mens man i et kommandittselskap i utgangspunktet kun skyter inn en brøkdel av kapitalen man er ansvarlig for.

Warren mener dessuten - ikke overraskende - at skepsisen til hedgefond ikke er underbygget.

- Det finnes rundt 10.000 hedgefond. 22 av dem er stengt i år på grunn av tap. Hvis man sammenligner med hva som skjedde med it-fond da boblen sprakk, er det forsvinnende lite, sier Warren.

- Ikke noe for oss
Warren kjenner bedre til Citigroups produkter enn folk flest.

- Vi fikk de samme produktene fra investeringsbankene til gjennomsyn for et år siden. De fleste norske finanshus ble sikkert kontaktet. Vår investeringskomite mente enstemmig at dette ikke var noe for oss. Vi vurderte at det markedsmessig var feil tidspunkt, at man fikk lite betalt for å ta stor risiko. Den vurderingen blir jo verre når man har lånt penger, sier han.

- Dette forhindret ikke at det frem til i mai i år så ut som en god investering, understreker han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.