Norge har verdens høyeste andel av syke og uføre i arbeidsfør alder, med en fjerdedel av befolkningen på en eller annen form for trygd.

Hver år betaler staten ut godt over 100 milliarder kroner til sykmeldte, uføre og personer på rehabilitering. Halvparten av pengene gåt til å dekke uføretrygd.

OECD har ropt varsku i mange år, og etterlyser politisk vilje til å gjøre noe. Organisasjonen mener også at de reelle arbeidsledighetstallene på tre prosent, ikke gir et godt nok bilde på den faktiske situasjonen.

- Regjeringen teller arbeidsledige på samme måte som OECD. Når vi har de laveste ledighetstallene i Europa, er det helt reelt. Vi ”skjuler” ingen arbeidsledighet, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen til DN.no.Meget høy
Han mener at en viktig forkl#229 på de høye uføretallene i Norge er at vi i lang tid har hatt flere som har deltatt i arbeidslivet, og som dermed har opparbeidet rettigheter.

- Hadde vi hatt få i jobb og mange uføre, kunne vi med rette si at Norge kom dårlig ut internasjonalt. Men slik er det jo ikke. Vår sysselsettingsandel er meget høy, sier han.

Han peker på at tall fra OECD fra 2007 viser at andelen sysselsatte i Norge totalt er rundt 10 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet blant europeiske OECD-land. Ifølge FN er nordmenn de mest effektive arbeidstakerne i verden.

- Vi har et godt organisert arbeidsliv og en velutviklet velferdsstat. Men høy yrkesdeltaking og høy produktivitet, kombinert med store effektivitetskrav, krever gode velferdsordninger som fanger opp de som faller utenfor. Det bidrar også til at folk er villige til å ta risiko og forsøke seg på noe nytt. Det er nærliggende å tro at den måten vi i Norge har organisert samfunnet på har bidratt til de gode resultatene, sier Andersen.

Deler i høyeste grad uroen
Han legger imidlertid ikke skjul på at den unormalt høye andelen uføre bekymrer ham.

- Dette står ikke i motstrid til at jeg i høyeste grad deler uroen for at mange som kunne hatt jobb, blir uføre, sier han.

Ifølge Andersen har regjeringen derfor økt tiltaksinnsatsen.

- Norge er et av de OECD-landene som satser mest på attføring. Det er dette som er resepten, ikke kutt i ytelsene som så mange økonomer og politikere på høyresiden lett tyr til som løsning, sier han.

- Vi har lykkes med å stanse veksten i uføretallene, men betydelige utfordringer gjenstår, konkluderer han.

I en serie artikler de seneste dagene har DN.no rettet søkelys mot denne problemstillingen:

681.000 arbeidere betaler Norges uføreregning

- Mange av disse kunne muligens vært i arbeid

- Norge er ekstremt slepphendt

Sannheten om norsk ledighet (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.