Rundt 100 kommuner med minst 15.000-20.000 innbyggere er blant ekspertenes forslag til den planlagte kommunereformen.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) satte ned et ekspertutvalg i januar for å foreslå prinsipper og kriterier for en ny inndeling av landets kommuner.

Ett av utvalgets forslag er at kommunene bør ha minst 15.000 – 20.000 innbyggere for å kunne sikre gode fagmiljøer og god oppgaveløsning.

Flere kriterier

I tillegg mener ekspertene at kommuner som deler byområder og der innbyggere og næringsliv til daglig krysser kommunegrenser, bør slås sammen, selv om innbyggertallet er over minimumsgrensen.

De foreslåtte sammenslåingene vil redusere antall kommuner i landet til rundt 100, ifølge rapporten.

Professor Signy Irene Vabo leder ekspertutvalget, og overleverte rapporten til kommunal- og moderniseringsministeren mandag.

– Tydelige råd

– Ekspertutvalgets rapport er tankevekkende og illustrerer utfordringene kommunene står overfor. Den gir tydelige råd om hva som kreves for at kommunene skal sikre innbyggerne sine gode tjenester i årene som kommer, sier Sanner om rapporten.

Han vil lytte til utvalgets anbefalinger, men sier han ikke ønsker en absolutt grense for hvor stor en kommune kan være.

– Vi kjenner Norge og vår mangfoldige geografi. Det er unaturlig å stille et absolutt krav om innbyggertall eller antall kommuner. Samtidig tydeliggjør ekspertutvalget hvilke forutsetninger kommuner bør ha for å sikre gode tjenester innen for eksempel barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste og legevakt, sier Sanner.

- Må ikke tegnes fra Oslo

– Konklusjonen fra ekspertrapporten er mer dramatisk enn forventet. KrF mener nærhet til innbyggerne og geografi må tillegges stor vekt når vi ser på kommunestruktur, sier KrFs kommunalpolitiske talsperson Geir Toskedal i en kommentar til rapporten fra regjeringens kommuneutvalg.

Han sier KrF ønsker en kommunereform for å sikre mer robuste kommuner, men han mener rapporten er for lite konkret når det gjelder statens oppgaver.

Toskedal sier det er avgjørende at ikke et nytt kommunekart tegnes fra Oslo.

– KrF tror på lokale initiativ. Vi ønsker ikke at det fastsettes et minsteantall på innbyggere eller et maksantall på kommuner. Utgangspunktet må være innbyggernes behov for godt og nært tjenestetilbud, sier Toskedal.

KrF mener også det er viktig at fylkeskommunene ikke svekkes selv om kommunene skal bli sterkere.

- Kommunene må lede prosessen

Mindre statlig kontroll og tilsyn, og overføring av ressurser fra statlige etater til kommuner er avgjørende for en vellykket kommunereform, mener kommunesektorens organisasjon KS.

– Det viktigste staten kan gjøre selv for å stimulere gode lokale prosesser, er å forplikte seg til at en endret kommunestruktur vil føre til at staten reduserer tilsyn og kontroll, og overfører ressurser fra statlige etater til kommuner. Regjeringen og Stortinget må ta på alvor sin egen argumentasjon om at dette skal være en demokratireform, til beste for innbyggerne, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen i en kommentar til rapporten til regjeringens kommuneutvalg mandag.

– Selv om rapporten inneholder viktige vurderinger, kan ikke de erstatte den lokale kunnskapen om kommunenes oppgaver. Innbyggerne i den enkelte kommune, de folkevalgte og kommunenes administrasjon er de fremste ekspertene på hva som er en robust kommunestruktur. Derfor må Stortinget gi føringer og sette overordnede rammer, men la kommunene selv lede den videre prosessen, sier Helgesen.

351 av Norges 428 kommuner har en befolkning på under 15.000 personer, 374 er på under 20.000 personer, ifølge Wikipedia.

Les også:
Lærerne håper på KS-retrett om arbeidstid: - Ingen skam å snu  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.