Også i år har vi samlet de fem medlemmene i makropanelet for å stille dem en rekke spørsmål om deres forventninger til norsk og internasjonal økonomi ved inngangen til det nye året.

Dagens spørsmål: Hvordan vil den norske kronen utvikle seg i 2014?

Kjersti Haugland, seniorøkonom i DNB Markets:
- Vi mener at den norske kronen nå er uforklarlig svak, målt ved tradisjonelle forkl#229sfaktorer som rente- og vekstforskjeller, oljepris og grad av markedsuro. Dermed tror vi at kronen skal returnere mot mer normale nivåer i 2014. Mot slutten av 2014 anslår vi en krone på 7,90 mot euro, og på 5,90 mot dollar. Kronen vil dermed være sterkere enn i dag, men betydelig svakere enn nivåene fra 2011 og 2012, sier Haugland.

<h2>  <font color="#7E1F35">MAKROPANELET</font></h2> <p> <b> DN.no har invitert fem unge og profilerte makroøkonomer til å diskutere utviklingen i norsk og internasjonal økonomi.</b><br/><br/> Panelet består av (f.v.):<br/><br/> Kjersti Haugland, seniorøkonom i DNB Markets <br/><br/> Shakeb Syed, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets <br/><br/> Bjørn Roger Wilehlmsen, sjeføkonom i Nordkinn Asset Management <br/><br/> Olav Chen, porteføljeforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning <br/><br/> Katrine Godding Boye, seniorøkonom i Nordea Markets <br/><br/> I en serie artikler vil økonomene svare på hvordan de tror norsk og internasjonal økonomi vil utvikle seg i 2014.<br/><br/>
<h2> <font color="#7E1F35">MAKROPANELET</font></h2> <p> <b> DN.no har invitert fem unge og profilerte makroøkonomer til å diskutere utviklingen i norsk og internasjonal økonomi.</b><br/><br/> Panelet består av (f.v.):<br/><br/> Kjersti Haugland, seniorøkonom i DNB Markets <br/><br/> Shakeb Syed, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets <br/><br/> Bjørn Roger Wilehlmsen, sjeføkonom i Nordkinn Asset Management <br/><br/> Olav Chen, porteføljeforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning <br/><br/> Katrine Godding Boye, seniorøkonom i Nordea Markets <br/><br/> I en serie artikler vil økonomene svare på hvordan de tror norsk og internasjonal økonomi vil utvikle seg i 2014.<br/><br/>

Olav Chen, porteføljeforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning:
- Jeg tror kronen forblir omtrent uendret eller moderat sterkere, avhengig av hvor godt norsk økonomi holder seg fremover. Den kraftige kronesvekkelsen i 2013 har vært noe overraskende på meg, selv om sentralbanken har hatt en stor finger med i spillet med sine trusler om potensielle rentekutt gjennom hele året etter at kronen toppet seg i styrke i februar 2013. Så kronen kommer neppe så sterkt tilbake, for da vil Norges Bank kunne reintrodusere de potensielle rentekuttene i rentebanen og faktisk følge etter om kronen blir for sterk, sier Chen.

- Innerst inne tror jeg likevel Norges Bank ikke har noe ønske å kutte renten mer, som signalisert ved siste pengepolitiske rapport, hvor Norges Bank sa ".. at en reduksjon i styringsrenten kan øke risikoen for at oppbyggingen av finansielle ubalanser igjen tiltar..", sier Chen.

Katrine Godding Boye, seniorøkonom i Nordea Markets:
- Kronen har svekket seg overraskende mye den siste tiden, men enn hva renteforskjell, oljepris og risikoappetitt skulle tilsi. Det gir grunn til å tro at kronen kan styrke seg litt mot euro på kort sikt, mens den kan svekke seg igjen utover våren når rentekuttene vi venter fra Norges Bank begynner å bli priset inn i markedene. Anslagene er en euro for 8,10 kroner på tre måneders sikt og 8,35 på seks måneders sikt. For dollaren er anslagene 6,09 og 6,42 kroner, sier Godding Boye.

Bjørn-Roger Wilhelmsen, sjeføkonom i Nordkinn Asset Management:
- Kronekursen falt mye i 2013, men fra svært høye nivåer. Kronekursen er ikke lenger overvurdert, men er heller ikke spesielt svak i historisk målestokk. På grunn av forventninger om svak økonomisk vekst i Norge og et mulig rentekutt fra Norges Bank tror vi ikke kronekursen kommer kraftig tilbake i 2014. Snittanslaget på euro mot og dollar mot kronen i 2014 er henholdsvis 8,30 og 6,40, sier Wilhelmsen.

Shakeb Syed, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets:
- Kronen vil for det første holde seg svak på grunn av avmatningen i norsk konjunktur, for det andre på grunn av bedret vekst utenlandsk, og for det tredje på grunn av justeringer for høyt lønns- og kostnadsnivå. I tillegg ser Norges Bank ut til å være veldig fokusert på kronekursen, og vil neppe bedrive en pengepolitikk som styrker kronen stort. Risikoen utover dette hovedscenarioet er mer for en kronestyrkelse enn en videre svekkelse, sier Syed.

LES OGSÅ:

<b>«Du er dum hvis du ikke eier en bolig i Norge. Det er det som er holdningen»</b>

<b>Venter nedtur i boligmarkedet: - Dette er sunt, ønsket og naturlig</b>

<b>Norsk økonomi i 2014:</b> <b>- Det er ingen krise</b>

<b>- Vi er på vei mot å bli en mindre oljesmurt økonomi</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.