Samtidig ville departementet ha retten til å sensurere og "korrigere" takseringen. Det skriver Dagens Næringsliv.

Regjeringen besluttet i vinter at Tine-konsernet skulle takseres for å kunne beregne en konkurransenøytral pris på melk som råvare. I april ble utredningsoppdraget utlyst av Landbruks- og matdepartementet, og etter en kvalifiseringsrunde ble PricewaterhouseCoopers (PwC) valgt til oppdraget.

Flere reagerer sterkt på at mannen som skulle være ansvarlig for oppdraget i PwC, Helge Rydning, for tiden også er engasjert av Tine som sakkyndig vitne i en rettssak om størrelsen på de samme verdier som nå skal takseres.

– Jeg vil kalle dette korrupsjonslignende. Riktignok ikke italiensk korrupsjon, men en norsk variant. Her er det i alle fall noen som forsøker å manipulere noe, sier landbruksøkonom og rådgiver for Synnøve Finden, John Lilleborge.

Sjokkert
Han sier til avisen at Synnøve Finden reagerte på at PwC kunne ha en slik dobbeltrolle, og sier at de nærmest ble sjokkert da de fikk se at av alle personer i PwC som det var mulig å velge i, hadde landbruksbyråkratene funnet "Tines mann".

Ifølge Lilleborge vet byråkratene i departementet vet at melkeprisen er fastsatt i Tines favør, til tross for at det på politisk nivå er besluttet konkurranse på like vilkår. Han hevder at de ikke ønsker at denne feilen påvises, og ønsker en nøytral taksering. Det er grunnen til at de finner "sin mann" til å gjøre jobben, mener Lilleborge.

Han presiserer overfor DN at kritikken ikke retter seg mot Tine eller PwCs Helge Rydning, men er opprørt over at byråkratiet ikke opptrer nøytralt.

NBL enig
Lilleborge får støtte fra Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (NBL) i at oppdragstager var inhabil. Departementets oppdragskontrakt, der departementet krever å kunne "korrigere" og "gjøre justeringer" før endelig publisering, møter også kraftig skyts.

Jurist Dag Kjetil Øyna i NBL sier til avisen at kontrakten ga departementet vel mye mulighet for innblanding.

Etter kritikken besluttet departementet å avlyse samarbeidet med PwC. Den offisielle begrunnelsen er at det var for lite konkurranse om oppdraget, men Lilleborge mener denne begrunnelsen er tvilsom.

Utsetter arbeidet
Han stiller spørsmål ved hvorfor departementet ikke konkluderte med dette etter at det viste seg at PwC var den eneste aktuelle oppdragstageren, og synes det er underlig at avlysingen av tildeling først kommer etter at det blir påpekt og kritisert at oppdragstaker var inhabil.

Arbeidet med takseringen er nå utsatt, men Landbruks- og matdepartementet går tilbake på at det var liten konkurranse som førte til utsettelsen.

– Den offisielle begrunnelsen er at det var for lite konkurranse om oppdraget, men det er ikke til å stikke under stol at NBLs innvendinger hadde innvirkning. Vår vurdering er at PwC er habile, men vi tok kritikken til etterretning, sier ekspedisjonssjef Leif Forsell i landbrukspolitisk avdeling i LMD til avisen.

Taust fra landbruksministeren
Landbruksminister Terje Riis- Johansen er på ferie, og DN har ikke lykkes i å få ham til å kommentere saken. Direktør Helge Rydning i PwC avviser imidlertid at han skulle være inhabil i verditakseringen av saken.

- Det er sant at jeg var sakkyndig i en rettssak på vegne av Tine i 2004, og at jeg har vært i kontakt med departementet om å utrede Tines verdi, men det er ikke riktig å holde de to tingene sammen, sier han til Dagens Næringsliv.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.