For andre måned på rad er prisveksten langt lavere enn ventet. 

 Avviket til Norges Banks prognoser er nå 0,8 prosentpoeng, en dobling i forhold til desember, påpeker seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken i en kommentar til tallene. 

– Dette avviket må begynne å bli ubehagelig for sentralbanken, sier Grangård. 

I januar var det ventet at kjerneinflasjonen skulle være på 2,5 prosent, Norges Bank hadde lagt inn 2,9 prosent i sin prognose. Fasiten viste 2,1 prosent

Kronen svekker seg mot både euro, pund og dollar etter offentliggjøringen av kpi-tallene. Følg med på DN Investor. 

Norges Bank har signalisert at det vil komme to rentekutt i år, og konsensus har til nå antatt at det første rentekuttet vil komme først i juni

Etter at de ferske inflasjonstallene har usikkerheten omkring renten økt. 

– Høy boligprisvekst og gjeldsoppbygging i husholdningene er fortsatt argumenter mot videre rentekutt, men sannsynligheten for at Norges Bank setter renten ned i mars har definitivt økt etter dagens tall, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i sin kommentar til tallene. 

Høyst usikkert

Grangård i Handelsbanken påpeker at det er usikkert om dagens inflasjonstall vil føre til at Norges Bank endrer sine avveininger rundt renten. 

– Norges Bank har den siste tiden holdt renten  oppe med referanse til den høye boligprisveksten. Det er høyst usikkert hvorvidt det store inflasjonsavviket betyr endringer i sentralbankens avveininger, men dagens tall understreker nedsiderisikoen for styringsrenten og skal normalt trekke rentebanen ned, skriver Grangård. 

Tror ikke det er ubehagelig enda

Selv om inflasjonstallene er betydelig lavere enn prognosemakerne rundt omkring hadde ventet, tror ikke analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets at det vil endre bildet vesentlig for Norges Bank. 

– Jeg tror ikke det begynner å bli ubehagelig for sentralbanken ennå, sier Bernhardsen til Dagens Næringsliv. Han viser til at sentralbanken venter at inflasjonen skal ned mot 1,5 prosent i løpet av prognoseperioden. 

– Selv om inflasjonen har kommet betydelig raskere ned enn de ser for seg, tror jeg ikke det endrer bildet vesentlig. De har signalisert at det ikke er løpende inflasjon som er deres bekymring, hensynet til finansiell stabilitet og den generelle makroøkonomiske utviklingen i norsk økonomi veier tyngre, sier Bernhardsen til DN. 

Tror ikke dette bringer Norges Bank i rentekuttmodus

– Jeg tror ikke dette vil bringe Norges Bank tilbake i rentekuttmodus, sier Bernhardsen. 

Det er flere årsaker til at Norges Bank ikke kommer til å kutte renten ved neste rentemøte i mars, mener han: 

  • Boligprisene vokser fortsatt kraftig.
  • Registrert ledighet falt i januar med over 1000 personer, betydelig sterkere enn Norges Banks anslag. Det var den også i desember. 
  • Det makroøkonomiske utviklingen ser ut til å gå relativt bra. 
  • Norsk økonomi krabber ut av oljenedturen, og vi får stadig sterkere signaler om at bunnen er nådd. 
  • Rentene begynner å komme litt opp igjen internasjonalt.
  • Sentralbanker strammer inn på, eller varsler innstramning, av pengepolitikken.

– Jeg tror at gitt dette bildet er det liten grunn til at Norges Bank kutter renten, sier Bernhardsen. 

Trekker ned, men spørsmålet er hvor mye

Bernhardsen understreker imidlertid at selv om han ikke tror på noe rentekutt nå, så vil den lavere inflasjonen være noe som trekker ned i vurderingen fremover. 

– Inflasjonen kommer til å være betydelig lavere når Norges Bank skal gjøre opp regnskapet i mars også, så det vil være en faktor som trekker ned i renteprognosen. Spørsmålet er hvor mye, sier Bernhardsen. 

Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets skriver i sin kommentar at nå når inflasjonen er mye lavere enn ventet, blir bildet vanskeligere for Norges Bank. 

– Nå er inflasjonen hele 0,8 prosentenhet lavere enn Norges Bank anslo i desember og februartallet som publiseres rett før neste rentemøte vil bli svært viktig for Norges Banks rentebeslutning i mars, skriver Strøm Fjære i DNB Markets i sin kommentar.

Er dette plastposens erstatter?
Med havet full av plastikksøppel kan den indonesiske entreprenøren Kevin Kumala ha funnet miljøproblemets løsning - Cassava.
01:59
Publisert:

Hør DNs podkast «Finansredaksjonen» om Kina-sjokket

Økonomer har alltid sagt at internasjonal handel skaper vinner og tapere, men mange ble likevel overrasket over hvor dype spor handelen med Kina har satt i det amerikanske industrilandskapet. Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet, lavere lønn og flere på trygd. DNs Marte Ramuz Eriksen og Bård Bjerkholt diskuterer med Nordeas sjeføkonom Kjetil Olsen og førsteamanuensis Andreas Moxnes.

&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;/field&gt;&lt;field name="paid"&gt;false&lt;/field&gt;&lt;field name="enablerefereraccess"&gt;false&lt;/field&gt;&lt;field name="alternativebylines"&gt;&lt;value&gt;&lt;field name="alternativebylinevalue"&gt;Kari Vartdal Riise&lt;/field&gt;&lt;field name="alternativebylineemail"&gt;kari.riise@dn.no&lt;/field&gt;&lt;field name="profileimage"&gt;http://www.dn.no/bylines/k_riise.jpg&lt;/field&gt;&lt;field name="alternativebylineuserid"&gt;252&lt;/field&gt;&lt;/value&gt;&lt;/field&gt;&lt;field name="fbfeed"&gt;false&lt;/field&gt;&lt;field name="exclude"&gt;false&lt;/field&gt;&lt;field name="dncommentsenabled"&gt;true&lt;/field&gt;&lt;field name="showrelatedtaggedomselement"&gt;true&lt;/field&gt;&lt;field name="showrelatedtaggedproffelement"&gt;true&lt;/field&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Norges_Bank" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Renten-1" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Makro%C3%B8konomi-1" relevance="1.0"/&gt;&lt;/content&gt;&lt;/escenic&gt;</p></div>(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.