Boligprisveksten er en utfordring for norsk økonomi sa finansminister Siv Jensen (Frp) da hun la frem revidert nasjonalbudsjett onsdag. Hun er spesielt bekymret for husholdningenes gjeldsutvikling.

- I forhold til disponibel inntekt, er gjelden rekordhøy, sa Jensen.

Samtidig etterlyste hun mer boligbygging.

-  Vi må gjøre det enklere og billigere å bygge nye boliger, sa Jensen.

Til DN sier finansministeren at hun følger utviklingen i boligmarkedet nøye. 

- Jeg følger hele tiden med på boligmarkedet. Jeg tror ikke den analysen vi legger frem nå er veldig oppsiktsvekkende. Den gir nok et ganske dekkende bilde av det vi har sagt hele tiden, sier Jensen til DN.

- Er du overrasket over boligprisveksten så langt i år?

- Nei, men jeg konstaterer at det har veldig ofte store krigstyper i avisene, enten de går den ene eller andre veien. Hvis man vurderer dette litt nøkternt, så ser man på gjennomsnittet, svarer hun.

- Frykter nabokonflikter

I den politiske plattformen som Høyre og Fremskrittspartiet la frem i oktober i fjor, var forenkling av plan- og bygningsloven med forskrifter et av tiltakene som skulle prioriteres for å forbedre bolig-Norge.

Igår la regjeringen også frem en proposisjon om forenklinger i plan- og bygningsloven.

Hovedpunktene ble kjent allerede sist helg, da kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner varslet at det skal bli enklere for folk å bygge mindre nybygg og at  søknadsplikten på bygg opp til 50 kvadratmeter fjernes. Samtidig begrenses muligheten for naboklager i byggeprosesser.

Dette vil frigjøre ressurser hos kommunene de kan bruke til å få redusert plantiden, påpeker Byggenæringens Landsforbund.

– Det er svært viktig at forenklinger ses i sammenheng med kvalifikasjonskrav. Alle som kjøper tjenester fra byggenæringen, skal være sikre på at de møter bedrifter med fagkompetanse, sier administrerende direktør Jon Sandnes Jon Sandnes i BNL.

I Huseiernes Landsforbund er de positive til forenklinger, men frykter at friheten blir for stor på bekostning av naboen.

- Vi frykter at dette skal føre til flere nabokonflikter, og at problemet flyttes over til domstolene, sier advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund.

Det viktigste gjenstår

Boligbyggere har lenge ivret for en forenkling av fordyrende tekniske krav til boliger, og har tidligere anslått at en leilighet på 32 kvadratmeter kan bli 200.000 kroner rimeligere.

Dette skal behandles i en proposisjon som kommer senere i vår, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i proposisjonen som ble lagt frem i dag.

-  Utfordringen nå er at det er for dyrt å bygge nye boliger. Det er derfor svært positivt at regjeringen vil gjøre det enklere og billigere å bygge ved å effektivisere byggesaksprosessene og forenkle plan- og bygningsloven. Men det viktigste for å få til dette er å gjennomføre endringer i byggteknisk forskrift - TEK10. Vi ser frem til regjeringens varslede gjennomgang av dette, sier administrerende direktør Baard Schumann i Selvvag Bolig.

Regjeringen foreslo onsdag i revidert nasjonalbudsjett å øke tilskuddet til utleieboliger i 2014 med 100 millioner kroner. Dette vil gi rom for å gi tilskudd til mellom 400 og 450 flere utleieboliger, ifølge regjeringen.

Husbanken derimot får ikke økt midlene for i år.

– Dette vil føre til at færre unge kommer inn i boligmarkedet, sier administrerende direktør Jon Hustad i Byggenæringens landsforbund.

I den politiske plattformen som Høyre og Fremskrittspartiet la frem i fjor høst ble det klart at Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU) skulle styrkes slik at flere unge får råd til å kjøpe bolig.

I en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet som regjeringen Solberg arvet av den rødgrønne regjeringen i fjor høst ble det maksimale årlige sparebeløpet i BSU økt fra 20.000 til 25.000 kroner, og det maksimale sparebeløpet økt fra 150.000 til 200.000 kroner. Fradragssatsen ble stående på 20 prosent.

Regjeringen lovte også at egenkapitalkravet skal praktiseres på en fleksibel måte slik at det hensyntar boligkjøpers betalingsevne.

Finanstilsynet skjerpet retningslinjene for utlånspraksis for vel to år siden. Blant annet ble kravet til egenkapital hevet fra ti til 15 prosent av boligens verdi. I februar i år understreket imidlertid finansminister Siv Jensen (Frp) at bankene skal ha fleksibilitet til å gi boliglån ut fra individuelle vurderinger. Dette, sammen med at bankene har kommet et stykke på veien mot å møte myndighetenes nye kapitalkrav, har åpnet for å øke utlånene til boligkjøperne.

I den samme plattformen lovte regjeringspartnerne å fjerne boplikten. Et høringsforslag om dette ventes sent ut før sommeren.

Les også:
  Alt om revidert nasjonalbudsjett

Lønnsadelen kjører elbil  

Regjeringen fjerner avgiften på båtmotorer  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.