Oljemyndighetene klør seg i hodet for å finne på måter for å stimulere til økt leteaktivitet og høyere investeringsvilje på norsk sokkel, særlig i perioder med lav oljepris og gasspris.

Det er ikke alltid like lett å friste oljegigantene når det er snakk om små felt som kun er lønnsomme ved høye olje og gasspriser.

Et virkemiddel for økte investeringer er TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder ) i modne områder, som startet i 2003. Åpning for mindre aktører er et annet grep som Oljedirektoratet og oljemyndighetene har lansert for å få mest mulig ut av sokkelen.

Direktør i Oljedirektoratet, Bente Nyland er imidlertid klar på at at norske myndigheter har makt til å styre utviklingen på norsk sokkel.

Må hindre skumming av fløten
De store feltene i Norge har vært svært lønnsomme for selskapene, nå er det smått med store funn og det blir derfor viktigere å sørge for at selskapene på norsk sokkel får ut de siste dråpene der det er mulig.

- Du skal ta vare på ressursene på best mulig måte og utnytte dem på best mulig måte. Dette er jo Oljedirektoratets hovedparagraf, å se til at dette ikke blir en skumming av fløten, men at man også må ta den vanskeligere oljen med i betraktning , sier Nyland til DN.no.

- Hvis man utelukkende skulle overlate det til selskapene så var det kanskje en fare for at man tok det beste og enkleste feltene?

- Ja, og det har det ligget til grunn at du må ha en tillatelse fra myndighetene for å få lov til å produsere, du får en tillatelse hvert år til hvor mye du får produsere, og når du skal avslutte, så må du også få tillatelse til det, sier Nyland.

- Virkemiddelapparatet er Petroleumsloven. Hvis vi mener at et felt blir misligholdt så kan vi anbefale å dra tilbake lisensen. Det er det ultimate virkemiddelet. Det er ingen selskaper som vil like å miste lisensen, påpeker hun.

Må opprettholde sine forpliktelser
Oljedirektoratets mandat er å sørge for at ressursene på norsk sokkel utnyttes fullt ut, men om Statoils internasjonalisering går på bekostning av norsk sokkel, det ønsker ikke Nyland å kommentere.

- Der man har aktivitet på norsk sokkel, så forventer vi at selskapene har nok folk og penger til disposisjon. Eierskapsforhold er ikke vårt bord, mener Nyland.

- Men vi kan jo sette spørsmålstegn ved om selskapene har en riktig dimensjon på organisasjonen til å håndtere den store porteføljen, det spørsmålet kan vi stille til Statoil, sier hun.

Nyland mener at tillatelser til lisenser må avhenge av hvor godt selskapene utnytter de lisensene de allerede har:

- Et spørsmål vi kan stille, ikke bare til Statoil, men til ethvert selskap på norsk sokkel er: Vi skjønner ikke hvorfor dere søker på flere blokker når dere ikke klarer å gjennomføre de forpliktelsene dere har?, understreker Nyland.OLF-direktør Gro Brækken ser få problemer knyttet til økt internasjonalsiering blant norsk olje og gassindustri.

- Er det uheldig at man satser så mye utenlands med tanke på utviklingen for norsk sokkel?

-Nei. Det er ikke uheldig at det satses mye utenlands. Utenlandssatsingen er kompetansebyggende for de norske selskapene, sier direktør i OLF Gro Brækken til DN Energi.Må ikke bryte tilliten
Nyland mener det er gunstig for selskaper å få lisenser i Norge, selv om selve produksjonen kan være kostbar.

- Når man først får en lisens så forventer vi at man utnytter den til fulle, for det er billig å få lisens i Norge. Andre steder har man auksjonssystem, eller man har andre kontrakter som gjør at forutsigbarheten er dårlig. I Norge er det slik at når man først har fått en lisens er det viktig at man er en god forvalter av landområdet du disponerer, det er jo det dette handler om. Selskapene får på en måte myndighetenes tillit, men blir den tilliten brutt, så må man gå inn og si : Nei, du får ikke mer, fordi du ikke klarer å utnytte mulighetene til fulle, sier Nyland.

Nyland mener det er viktig å se på det samfunnsøkonomiske ved produksjonen på norsk sokkel.

- Det vi jobber med er å overbevise selskapene at her er det både lønnsomhet for staten og også for selskapet, så dette er jo et spørsmål om både bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi. Men vår hovedoppgave er jo å se på det samfunnsøkonomiske, understreker Nyland.

Må presse på industrien
- Det er hele tiden en vekselvirkning mellom hvor mye som produseres og det å presse industrien litt . Hvis myndighetene er veldig misfornøyd med industrien ,så kan man si : Dere oppfører dere ikke i tråd med de forventninger som norske myndigheter har på norsk sokkel , så det kan innebære at vi ikke ønsker å tildele dere noen lisenser. Våre erf#229er med selskapene er jo faktisk et kriterium for om de får nye tildelinger, avslutter Nyland.

Les også: De skjulte reservene

<b>Slik kan Norge melke sokkelen</b>

<b>Skuffende Gro kan bremse Norskehavet-satsing</b>

<b>Mindre leteboring på norsk sokkel</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.