Norske rederier vant i dag en viktig sak i Oslo Tingrett.

Stortinget har ikke rett til å kreve at rederiene må tilbakebetale skatt for 11 år. Oslo Tingrett har kommet frem til at Stortingets vedtak fra høsten 2007 er i strid med grunnlovens paragraf om tilbakevirkende kraft, paragraf 97.

- Vi er svært glade for at Oslo Tingrett har gitt rederiene medhold i at Stortinges vedtak om å tilbakbeskatte rederiene 11 år var i strid med grunnloven, sier administrerende direktør i Norges rederiforbund Sturla Henriksen.

Han forteller at rederiene hele tiden ment at de hadde en god sak.

- Og det har Oslo Tingrett nå slått fast.

Rettsikkerhet og forutsigbarhet
Henriksen mener at dette er en svært viktig prinsipiell sak som ikke bare har betydning for rederiene, men for hele norsk næringsliv.

- Rederiene har i 11 år har levert inn selvangivelser som har blitt godkjent, og så blir de da gjenstand for tilbakebeskatning for hele perioden. Dette dreier seg om rettsikkerhet og forutsigbarhet, sier Henriksen.

Han mener saken er stor på flere måter.

- Ikke bare handler det om svært store beløp, men det handler også om rederiene evne til å overleve og utvikle seg – ikke minst i den krevende økonomiske situasjonen vi er i nå, sier han.

Resultatet av dommen fra i dag blir at rederiskatten samlet blir et engangsbeløp på cirka 2,3 milliarder kroner, mot statens opprinnelige krav på cirka 13,1 milliarder kroner fordelt over ti år.

Meget godt fornøyde
Rederiforbundet har i dag vært i kontakt med rederiene som har vært part i saken.

- De er selvsagt meget godt fornøyde med dette, sier Henriksen.


Interessert i shipping?Se 20 videoer fra Nor-shipping her.