Statoil vil spare penger og dyrebar riggtid på å bore nye brønner gjennom eksisterende brønner.

Under en pressekonferanse i dag la Statoil frem sine planer for hvordan selskapet skal øke utvinningen fra sine felt i de modne områdene på norsk sokkel, i Nordsjøen og i Norskehavet.

-Alt det lette er tatt, nå begynner den vanskelige, og mer kostbare utvinningen, sier Siri Espedal Kindem, direktør for reservoarteknologi i Statoil.

Tror på ny boreteknologi
Terje Schmidt leder Statoils initiativ for økt utvinning. Han er enig i at man på en måte har skummet fløten tidligere, fordi det var lettere å produsere. Nå må det en storsatsing på teknologiutvikling til for å få ut det mest mulig av gamle felt.

-Boring og brønnintervensjon kan bidra potensielt med de største volumene for å få opp utvinningsgraden. Derfor har vi et stort fokus på nettopp dette i vårt forsknings og utviklingsprogram, sier Schmidt til DN.no.

Det var innen denne teknologien at Oljedirektoratet i juni delte ut sin pris for økt utvinning, IOR-prisen, for året som gikk. Prisen gikk til et brønnkontrollsystem som FMC Technologies utviklet sammen med Statoil for sikker og trykkontrollert boring av sidesteg gjennom eksisterende havbunnsbrønner.

Teknikken har blitt kalt TTRD-boring( Through Tubing Rotary Drilling) og muliggjør videre boring via sidesteg gjennom allerede eksisterende produksjonsrør.

-Denne teknikken, som ble utprøvd på Åsgård og Norne, har et stort potensiale for Statoils subsea-brønner. Statoil er jo nummer to i verden når det gjelder havbunnsbrønner, sier Schmidt.

Kan redusere riggetterspørselen
Teknikken vil kunne redusere behovet for nye boringer fra rigger. Dette vil i sin tur kunne påvirke etterspørselen etter rigger på norsk sokkel i de modne områdene. Statoil gir også uttrykk for at man ser på den nyere utviklingen innen dypvannsrigger som mindre relevant for boring rundt eksistrende felt på norsk sokkel.

Statoil er i gang med en rekke prosjekter for økt utvvingsgrad:

På Gullfaks, Snorre, Oseberg skal dette skje hovedsakelig ved å oppgradere metodene for boring. Ved Kvitebjørn, Troll og Åsgard skal det satses på lavtrykksutvinning. CO2-injeksjon har Statoil derimot mindre tro på.

På svært modne områder, som på dansk sokkel, planlegger man en storsatsing på injeksjon av CO2 for å presse ut mer olje, vil dette være mer aktuelt for Statoil fremover?

-Det mest aktuelle for Statoil fremover vil nok være utbedring av boreteknologien , samt en rekke andre teknikker. Vi har sett på det med CO2-injisering, men problemet der er at det ikke er nok CO2 til stede på norsk sokkel og ikke en utbygd infrastruktur for å få det ut til plattformene. Per i dag er det ikke aktuelt, men vi driver jo med CO2-deponering en rekke steder, blant annet på Snøhvit. Men en slik deponering gir oss jo ikke mer olje. Dessuten kan en slik injisering også gi problemer ved at CO2 kan forurense gassen i brønnene , sier Schmidt til DN.no.

Les også: - Må ikke bare skumme fløten

Slik kan Norge melke sokkelen

Danskene vil presse ut de siste dråpene

Gassen rammer Norges oljeverdier (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.