- Grunnlaget for endringen av den svært stimulerende pengepolitikken var hensynet til oppsiderisikoen i inflasjonen, sier sentralbanksjef Jean-Cluade Trichet i Den europeiske sentralbanken ECB på pressekonferansen i forbindelse med dagens rentemøte.

ECB satte som ventet opp renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent. Og som ventet var det hensynet til inflasjonen som veide tyngst i sentralbankens vurdering.

Les: Setter opp Europa-renten

Råvareprisene stiger
I mars var veksten i konsumprisene i eurosonen på 2,6 prosent. Kraftig oppgang i olje- og andre råvarepriser bidrar til oppgangen. Selv om konsumprisene utenom mat- og energipriser, den såkalte kjerneinflasjonen, fortsatt holder seg på et lavt nivå, er sentralbanken bekymret for såkalte andrerundeeffekter. Oppgagnen i råvareprisene kan for eksempel gi høyere transportkostnader og krav om høyere lønnsvekst dersom prisene holder seg høye over lengre tid.

- Å holde inflasjonsforventningene forankret på målet om en inflasjon lavere, men nær to prosent, er nødvendig for at pengepolitikken skal fungere, sier Trichet.

Men selv om ECB endret renten for første gang på nærmere to år, understreker Trichet at rentenivået fortsatt bidrar til økt aktivitet.

- Renten er fortsatt lav og stimulerende og gir betydelig støtte til arbeidet med å skape nye arbeidsplasser og økonomisk aktivitet, sier Trichet.

Håper på flere rentehopp
Ifølge ECB-sjefen var dagens beslutning om å øke renten enstemmig. ECB-rådet har imidlertid ikke gjort noen beslutning om at dagens rentehopp var det første i en serie av kommende renteøkninger.

Sjeføkonom Thomas Mayer i Deutsche Bank mener dagens beslutning om å øke renten var den eneste riktige.

- Trichet ikke kunne ventet lenger. Og nå må det komme flere renteøkninger, skriver Mayer i en kommentar på FT.com

Han peker på at veksten i eurosonen for tiden er solid og beveger seg mot et potensial på mellom 1,5 og to prosent. Samtidig har inflasjonen steget godt over ECBs styringsmål på under eller nær 2,0 prosent.

- Delvis reflekterer dette høyere priser for energi og matvarer. Og det er sannsynlig at inflasjonen vil være over dette nivået ut året, mener Mayer.

- Legg til bildet at priser på innsatsvarer og høyere lønnsvekst i de mer robuste landene i eurosonen, så vil inflasjonen trolig vil være på minst to prosent i gjennomsnitt også i 2012.

- Klar melding
Han mener dagens rentehopp viser at ECB at den holder oppmerksomheten rettet mot å holde inflasjonen lav og stabil, og ikke gir etter for press fra myndigheter som ønsker å ta hensyn til euroen. Siden det forrige rentemøtet i mars, da Trichet gikk langt i å antyde at renten ville bli satt opp på dagens møte, har euroen styrket seg markert mot blant annet amerikanske dollar.

- Ved å reagere på inlfasjonen sender ECB en klar melding om at de kommer til å holde seg til mandatet og at den nekter å godta at myndighetene får nødhjelp fra en svakere euro. Nå må det komme ytterligere, moderate renteøkninger i løpet av året for å understreke denne meldingen, mener Deutsche Banks sjeføkonom.

Les også:

- Kan lure på hvorfor man egentlig vil heve renten

Setter opp Europa-renten (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.